2020-01-30

Informacja o naborze wniosków na staż i prace interwencyjne dla dwóch programów – PUP Jędrzejów

POWER ogłoszenie interwencyjne 2020 POWER ogłoszenie staż 2020 RPOWŚ ogłoszenie interwencyjne 2020 RPOWŚ ogłoszenie staż 2020
2020-01-29

OTWARTY KONKURS NA LOGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY ŚWiAT – ŚWIĘTOKRZYSKA WSPÓLNA I AKTYWNA TURYSTYKA

Regulamin Konkursu na logo ŚWiAT Załącznik nr 1 do Regulaminu Wzór umowy  
2020-01-24

Umowa podpisana

W dniu 17 stycznia br. lokalne grupy działania uczestniczące w projekcie „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (ŚWIAT) podpisały umowę na jego realizację z Urzędem Marszałkowskim.  W projekcie uczestniczą: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska      – Gryf”, „Ponidzie”- Pińczów, „Królewskie Ponidzie” – […]
2020-01-22

Spotkanie refleksyjne

Zapraszamy na spotkanie refleksyjne związane z ewaluacja LGD, które odbędzie się w dniu 31.01.2020r. (piątek) od godziny 10:00 do godziny 15:00 w Świetlicy Starostwa Powiatowego ul. Armii Krajowej 9,  28-300 Jędrzejów (parter).
2019-12-30

Artykuł dotyczący celu komunikacji: bieżące rozpowszechnianie informacji pt: „Zwiększenie aktywności ekonomicznej mieszkańców obszaru LGD”

Tak brzmi cel szczegółowy 1.1 zapisany w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”. Jest on odpowiedzią  na zdiagnozowane problemy w zakresie przedsiębiorczości, rynku pracy i rozwoju gospodarczego. W czasie konsultacji ujawnił się problem braku […]
2019-12-30

Artykuł dotyczący celu komunikacji: Aktywizacja przedstawicieli grupy defaworyzowanej pt: „Pobudzanie aktywności społecznej przedstawicieli grup defaworyzowanych”

Jest to drugi cel szczegółowy naszej Lokalnej Strategii Rozwoju , który oprócz  dostosowania   ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dedykowanej grupom de faworyzowanym jest realizowany poprzez przedsięwzięcia zwane projektami grantowymi.  Możemy do nich zaliczyć takie jak: Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno- […]
Skip to content