2023-09-20

Informacja dla Członków LGD

Szanowni Państwo Członkowie Lokalnej Grupy Działania  „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” Zarząd LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza na Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków LGD, które odbędzie się w dniu 6 października 2023r. (piątek) o godz. 1100 w świetlicy Starostwa […]
2023-09-19

Konsultacje w ramach ogłoszonych naborów

  Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące planowanych naborów wniosków  w terminie od 02.10.2023r. do 16.10.2023r. w ramach przedsięwzięć 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do przedstawicieli grup defaworyzowanych  (wysokość środków – 20 366,01 Euro co przy indykatywnym kursie Euro […]
2023-09-18

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 19/2023 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze nr 19/2023 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury… Regulamin naboru wniosków nr 19/2023 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury…   Procedura oceny i wyboru operacji. 1 Karta weryfikacji formalnej wniosku 2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków 3. Karta oceny […]
2023-09-07

Zaproszenie na spotkanie NOWA PERSPEKTYWA- NOWE MOŻLIWOŚCI

Szanowni Państwo, pracodawcy z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ” Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, Lokalna Grupa Działania Ponidzie, Wojewódzki Urząd Pracy Oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zawiązku z […]
2023-07-12

Umowy z grantobiorcami podpisane.

W dniach 10-12 lipca br. podpisaliśmy umowy o powierzenie grantu w ramach pozyskanych środków na realizację Projektu Grantowego “Zachowanie dziedzictwa lokalnego” w kwocie 202 480,00 złotych. Dofinansowanie otrzymały następujące podmioty: Klub Sportowy Reymonta w Jędrzejowie, Piknik rodzinny z dawką wiedzy  […]
2023-07-07

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Prosimy o zapoznanie się z planowanymi do wprowadzenia zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zmiany dotyczą aktualizacji dostępnych środków środków finansowych. Lokalna Strategia Rozwoju Ziemia Jędrzejowska – GRYF – konsultacje z dnia 07.07.2023r.
Skip to content