2022-12-21

INFORMACJA

W dniu 23 grudnia (piątek)  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – GRYF” będzie czynne do godziny 12.00
2022-12-12

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska –Gryf”

Dobiega końca aktualny okres programowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- 2020. Teraz chcemy Państwu przybliżyć  realizację przedsięwzięć:  „Rozwijanie działalności  gospodarczej”, „Podejmowanie działalności gospodarczej”, oraz „Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych”. W bieżącym programowaniu 26-ciu […]
2022-11-24

Konsultacje w ramach ogłoszonych naborów

Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące planowanych naborów wniosków  w terminie od 08.12.2022r do 22.12.2022r. w ramach przedsięwzięć 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  (wysokość środków – 362 056,88 złotych) oraz 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego (wysokość środków – 206 385,84  złotych) Serdecznie zapraszamy osoby […]
2022-11-24

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 18/2022 – 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 18/2022 – 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej Regulamin naboru wniosków nr 18/2022 – 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej Procedura oceny i wyboru operacji. 1 Karta weryfikacji formalnej wniosku 2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków 3. Karta oceny […]
2022-11-24

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 17/2022/G w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Ogłoszenie o naborze 17/2022/G -13.3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego 1.3.3 Regulamin naboru wniosków nr 17/2022/G Procedura oceny i wyboru grantobiorców. Załącznik_nr_1_Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_grantowego Załącznik_nr_2_Oświadczenie_bezstronności Załącznik_nr_3_Wniosek _o_powierzenie _grantu Załącznik_nr_4_Wzór_umowy_powierzenia_grantu Załącznik_nr_5_Wniosek o płatność sprawozdanie Załącznik_nr_6_Karta_oceny_zgodności_wniosku_grantowego_z_LSR_i_wg_kryteriow_wyboru INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Kryteria wyboru grantobiorców Regulamin Pracy Rady 18.09.2020r. […]
2022-11-23

NOWA PERSPEKTYWA – NOWE MOŻLIWOŚCI.

Pod takim hasłem odbyło się  w jędrzejowskim Centrum Kultury spotkanie konsultacyjno – informacyjne dla lokalnych przedsiębiorców. Organizatorami spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Otwarcia Zebrania dokonali: Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego […]
Skip to content