2020-04-27

Ogłoszenie o naborze nr 13/2020 – przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 13/2020 – przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej Regulamin naboru wniosków nr 13/2020 na przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
2020-04-27

Ogłoszenie o naborze nr 12/2020 – przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/2020 na przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych Regulamin naboru wniosków – nr 12/2020 – przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych
2020-04-17

PODZIĘKOWANIE

            Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” serdecznie dziękują Ochotniczej Straży Pożarnej                        w Nagłowicach za przekazanie maseczek ochronnych w ramach akcji prowadzonej wspólnie z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwem                   w Nagłowicach.
2020-04-14

Informacja

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – GRYF” planowanie na maj 2020 roku nabory wniosków odbędą się zgodnie harmonogramem naborów. Zaplanowano nabory na następujące działania: Podejmowanie działalności gospodarczej – od 11 maja do 1 […]
2020-04-07

Życzenia Świąteczne

2020-04-01

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn. Modernizacja szlaku pieszego koloru niebieskiego im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego poprzez umiejscowienie obelisku kamiennego wraz z tablicą pamiątkową oraz odnowienie i uporządkowanie szlaku

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy
Skip to content