2020-04-30

Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do składania ofert na Budowę wiaty w Sędziszowie w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (zadanie C.6 Utworzenie miejsca wypoczynku na zbiegu szlaków poprzez budowę wiaty na utwardzonej […]
2020-04-30

Zapytanie ofertowe – Inspektor nadzoru – Wyznaczenie szlaku Rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. „Szlak Błogosławionej Zofii Czeskiej”

zapytanie inspektor nadzoru Formularz ofertowy inspektor nadzoru
2020-04-27

Informacja o bezpłatnych spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych

Drodzy wnioskodawcy z uwagi na panującą aktualnie sytuację  związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2 bezpłatne bezpośrednie spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące naborów nr 12/2020 ,13/2020, 12/2020/G, 13/2020/G oraz 14/2020/G w gminach nie będą realizowane. Mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa […]
2020-04-27

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 14/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Organizacja szkoleń i spotkań interacyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 14/2020/G w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Organizacja szkoleń i spotkań interacyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych  Regulamin naboru wniosków Przedsięwzięcie 1.2.2 – Nabór 14/2020/G – Organizacja szkoleń i spotkań interacyjno aktywizujących dedykowanych osobom z […]
2020-04-27

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 13/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/2020/G na Przedsięwzięcie 1.3.3 zachowanie dziedzictwa lokalnego Regulamin naboru wniosków – Przedsięwziecie 1.3.3 – Nabór 13/2020/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego
2020-04-27

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 12/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.2 – Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych

Ogłoszenie o naborze nr 12/2020/G Przedsięwziecie 1.3.2 – Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych Regulamin naboru wniosków Przedsięwzięcie 1.3.2  – Nabór 12/2020/G – Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych
Skip to content