2020-07-14

Wyniki z oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 14/2020/G – Przedsięwzięcie 1.2.2 Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych

Protokół 6/2020 z dnia 08.07.2020r. Protokół 7/2020 z dnia 09.07.2020r. Rejestr Interesów – nabór 14/2020/G Lista wniosków zgodnych z LSR i PROW Lista biorących udział w ocenie – nabór 14/2020/G Lista ocenionych wniosków grantowych – nabór 14/2020/G
2020-07-08

Wyniki z oceny wniosków grantowych złożonych w ramach naboru nr 12/2020/G – Przedsięwzięcie 1.3.2 Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych

Protokół nr 4/2020 z dnia 01.07.2020r. Protokół nr 5/2020 z dnia 02.07.2020r. Rejestr interesów Lista biorących udział w ocenie 12/2020/G Lista wniosków grantowych zgodnych z PROW i LSR Lista ocenionych grantobiorców – 12/2020/G
2020-06-23

Wyniki naborów: 12/2020 oraz 13/2020

Protokół nr 2 z dnia 17.06.2020r. Protokół nr 3 z dnia 18.06.2020r. Lista obecności 18.06.2020r. Lista obecności 17.06.2020r. Lista biorących udział w ocenie – nabór 12/2020 Lista biorących udział w ocenie – nabór 13/2020 Rejestr interesów – nabór 13/2020 Rejestr […]
2020-06-01

Informacja z rozstrzygnięcia złożonych ofert na Budowę wiaty w Sędziszowie w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (zadanie C.6 Utworzenie miejsca wypoczynku na zbiegu szlaków poprzez budowę wiaty na utwardzonej nawierzchni w Sędziszowie).

Protokół z przebiegu postępowania
2020-05-29

Informacja o wynikach z  zapytania ofertowego pn. ,,Literacki zakątek”- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (element C.5) Informacja o wynikach Nagłowice
2020-05-28

Uwaga! Uchylone zostały przepisy dot. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przez beneficjentów PROW 2014 – 2020

Wszystkich naszych beneficjentów aktualnie realizujących wnioski prosimy o zapoznanie się poniższą informacją dotyczącą konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców: http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/aktualnosci/item/258-uwaga-uchylone-zostaly-przepisy-dot-konkurencyjnego-trybu-wyboru-wykonawcow-przez-beneficjentow-prow-2014-2020  
Skip to content