2020-10-09

Informujemy, że od dziś kontakt z  pracownikami  LGD “Ziemia Jędrzejowska-GRYF” będzie odbywać  się za pośrednictwem indywidualnych służbowych numerów telefonicznych tj.: Bogusława Wypych – Dyrektor Biura LGD – tel. 505 624 700 Marta Suwała – Księgowa w biurze LGD – tel. […]
2020-10-05

Informacja dla wnioskodawców grantowych

28 września br zakończył się nabór wniosków na przedsięwzięcie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”, nabór trwał od 14 września. W okresie naboru wpłynęło 29 wniosków grantowych na kwotę 367 034,00 zł Kwota o jaką grantobiorcy mogli się ubiegać musiała być większa od […]
2020-09-28

Zapraszamy do udziału w projekcie – UWAGA – termin rekrutacji przedłużony do 15 października 2020

Klub Seniora w Nowej Wsi dostępny 5 dni w tygodniu od 8 do16, 20 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego Do każdego uczestnika projektu chcemy podejść holistycznie, dbając o poprawę nie tylko aspektów zdrowotnych, samodzielności ale stanu umysłu. OD UCZESTNIKÓW PROJEKTU NIE […]
2020-09-02

Konsultacje społeczne LSR

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zmiany dotyczą przewalutowania Lokalnej Strategii Rozwoju z PLN na EURO, w celu wykorzystania różnic kursowych. LSR- wersja po przewalutowaniu na euro
2020-09-02

Zaproszenie na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków

Zarząd LGD  „ Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków LGD, które odbędzie się w dniu 18 września 2020r. (piątek)  o godz. 1300w świetlicy Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9.           W przypadku braku kworum w […]
2020-08-31

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 15/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Ogłoszenie o naborze 15/2020/G -1.3.3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego 1.3.3 Regulamin naboru wniosków
Skip to content