2021-07-27

Zaproszenie na spotkanie realizowane w ramach projektu współpracy „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka” pod nazwą Kolejką w „ŚWIAT”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” zaprasza na spotkanie realizowane w ramach projektu współpracy „Świętokrzyska Wspólna  i Aktywna Turystyka” pod nazwą Kolejką w „ŚWIAT” w dniu 07 sierpnia 2021 roku. Miejsce spotkania Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy „Sielsko […]
2021-06-17

Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – GRYF” dodatkowe środki w kwocie 804 000,00 €

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – GRYF” otrzymała możliwość pozyskania dodatkowych środków w wysokości  804 000,00 € co przy kursie 4,00 zł. daje nam kwotę 3  216 000,00 zł na wdrażanie Naszej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata […]
2021-06-07

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

Prosimy o zapoznanie się z planowanymi do  wprowadzenia zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zmiany dotyczą możliwości podwyższania środków finansowych w ramach podziałania 19.2 i 19.4. LSR- dodatkowe środki  
2021-06-07

Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-okreslono-ostateczny-termin-na-uzupelnienie-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-zlozonych-w-ram.html
2021-06-02

Zmiany w formularzu umowy o przyznaniu pomocy wraz z aneksem do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2.

W  dniu 21 maja 2021 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 42/2021  wprowadzono zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy  na operacje w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych […]
2021-06-02

Informujemy, że w dniu  04.06.2021r. (piątek) biuro LGD będzie nieczynne. Dzień wolny został ustalony w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. Za utrudnienia przepraszamy.
Skip to content