2021-03-19

Życzenia Świąteczne

2021-03-19

Życzenia Świąteczne

2021-03-19

Wyniki oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 16/2021/G, Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 3/2021 z dnia 09.03.2021r. Protokół nr 4/2021 z dnia 11.03.2021r. Protokół nr 5/2021 z dnia 16.03.2021r. Lista wniosków grantowych spełniających warunki wsparcia, zgodnych z PROW i LSR z dnia 09.03.2021r. Lista biorących udział w ocenie z dnia 11.03.2021r. […]
2021-03-08

INFORMACJA

Informujemy, że od dziś zmienia się adres poczty elektronicznej LGD „Ziemia Jędrzejowska-GRYF” na : biuro@nowa.lgdjedrzejow.pl Kontakt z  pracownikami  LGD „Ziemia Jędrzejowska-GRYF” będzie odbywać  się za pośrednictwem indywidualnych służbowych numerów telefonicznych oraz indywidualnych adresów email.  tj.: Bogusława Wypych – Dyrektor Biura […]
2021-02-12

Zaproszenie na szkolenie

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na płatne szkolenie on-line „Dostęp do informacji publicznej a organizacje społeczne”. Szkolenie odbędzie się 25 lutego 2021 roku. Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na: http://lgd-srws.pl/szkolenia/dostep_do_informacji_publicznej_a_organizacje_spoleczne.htm
2021-02-05

Spotkanie refleksyjne

Zapraszamy na spotkanie refleksyjne związane z ewaluacją LGD, które odbędzie się w dniu 19.02.2021r. (piątek) od godziny 10:00 do godziny 15:00 w Świetlicy Starostwa Powiatowego ul. Armii Krajowej 9,  28-300 Jędrzejów (III piętro). Czytaj dalej ⇒
Skip to content