logo_EU_Polska_inne_02

Rada Stowarzyszenia

Skład Rady Stowarzyszenia Teresa Szwaczka – Przewodnicząca Rady Lidia Titow-  Wiceprzewodnicząca Rady Zdzisław Gzyl– Sekretarz Rady Banaś Urszula – członek Bekier Tomasz  – członek Borgiasz Urszula – członek Jajeśniak Kazimierz – członek Kasprzak Zbigniew – członek Kornalska Elżbieta – członek Krawczyk Jarosław – członek Kwiecień Sławomir – członek Tracz Jan – członek Wawrzykowski Piotr – […]

Komisja Rewizyjna

1.  Iwańska Karolina– Przewodnicząca Komisji 2. Kalisz Łukasz – Zastępca Przewodniczącego 3. Gądek Wojciech  – Sekretarz Komisji

Zarząd Stowarzyszenia

1. Wypych Bogusława – Prezes Zarządu 2. Bierońska Kinga – Wiceprezes Zarządu 3. Węglowski Włodzimierz – Wiceprezes Zarządu 4. Koper Tomasz – Skarbnik Zarządu 5. Abramowicz Wojciech – Członek Zarządu 6. Chaja Tomasz – Członek Zarządu 7. Łukasik Dominik – Członek Zarządu 8. Lato Jacek – Członek Zarządu 9. Piotrowski Mariusz – Członek Zarządu 10. Soboń Tadeusz – Członek Zarządu 11. […]

Kiedy pierwsze nabory?

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przewidywanych naborów w ramach nowej perspektywy finansowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata  2023-2027 w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój kierowany przez społeczność (RKLS) informujemy, że pierwsze nabory zaplanowano nie wcześniej niż  w ostatni (IV) kwartał 2024 roku. Przybliżony termin naborów jest uzależniony od przekazania przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa […]

Podpisanie umowy ramowej Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029

Zdjęcie ze spotkania dotyczącego ...

W dniu 9 stycznia 2024 roku w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Umowa została podpisana pomiędzy  Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Panem Andrzejem Bętkowskim oraz Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Panem Markiem Jońca reprezentujących Zarząd Województwa Świętokrzyskiego a Prezesem Zarządu Panią Bogusławą […]

Walne zgromadzenie

Lista członów walnego zgromadzenia Lista członów prawnych Lokalnej Grupy Działania Lista członów fizycznych Lokalnej Grupy Działania Poniżej zamieszczony został Regulamin obrad walnego zgromadzenia członków Lokalnej Grupy Działania Regulamin obrad walnego zgromadzenia członków Lokalnej Grupy Działania

Statut stowarzyszenia

Statut Lokalnej Grupy Działania “Ziemia Jędrzejowska – Gryf” Poniżej zamieszczamy statuty do pobrania Pobierz: STATUT z dnia 28.12.2015 STATUT z dnia 19.11.2021 STATUT z dnia 14.04.2023

Podsumowanie pracy nad strategią

Spotkania w terenie dobiegły końca, ankiety i fiszki przekazane. Przed przystąpieniem do pracy w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania w latach 2023-2027 członkowie zespołu roboczego pracują nad budżetem strategii. Bardzo dziękujemy wszystkim za duże zaangażowanie i merytoryczne wskazówki .

Skip to content