2017-03-30

LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie

w załączniku Informacja dotycząca realizacji projektu Hits: 592
2017-03-23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na dostawę strojów roboczych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” : K.P.P.H. „MARTEX” PAWEŁ SKÓRA 28-300 Jędrzejów, ul. […]
2017-03-20

Informacja z wstępnej oceny wniosków grantowych Rady Stowarzyszenia LGD “Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 15 marca 2017r. – Nabory: 1/2017/G, 2/2017/G, 4/2017/G oraz 5/2017/G

Hits: 199
2017-03-15

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę strojów roboczych dla uczniów w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku. Zapytanie-ofertowe Hits: 180
2017-03-10

LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów,  jako partner zaprasza do udziału w projekcie „ LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 10.4.1 Szczegóły w załączniku LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie […]
2017-03-10

Ważna informacja dla realizujących wnioski ! Uruchomienie portalu ogłoszeń!

Począwszy od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl zostanie uruchomiony specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców zadań przewidzianych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Od dnia uruchomienia […]
Skip to content