2017-05-20

Promocja projektu

W dniach 18-19 maja w ZSP nr 2  odbyły się Dni Otwarte, podczas których promowano projekt, jednocześnie upowszechniając zagadnienia dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn w wybranym zawodzie. Uczniowie klasy IV zakończyli udział w projekcie i otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział […]
2017-05-18

Informacja dla wnioskodawców projektu „LGD -owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Informujemy, że ostatnim dniem składania Formularzy rekrutacyjnych do projektu jest 22.05.2017 rok (poniedziałek) Hits: 615
2017-05-17

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 15 maja 2017 roku  odszedł do wieczności nasz kolega Waldemar Woźniak Wiceprezes Zarządu  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Pogrzeb odbędzie się 18 maja 2017 roku o godzinie 15:00 w Kościele […]
2017-05-15

Informacja z posiedzenia Rady LGD z dnia 10 maja 2017r. w sprawie oceny naboru 5/2017 w ramach przedsięwzięcia: Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Hits: 686
2017-05-15

Informacja z posiedzenia Rady LGD z dnia 8 maja 2016r. w sprawie oceny naboru 6/2017 w ramach przedsięwzięcia: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Hits: 669
2017-04-28

Informacja dotycząca oceny Rady LGD dla naboru 1/2017/G oraz zatwierdzenia list wybranych grantobiorców w ramach naborów: 4/2017/G, 5/2017/G, 6/2017/G oraz 7/2017/G

Hits: 602
Skip to content