2017-07-26

Ponowne ogłoszenie o naborze pracowników w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

KIEROWNIK Hits: 620
2017-07-26

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” informuje, że: na stanowisko Asystent kierownika do spraw organizacji projektu w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”, w ramach RPOWŚ 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i […]
2017-07-21

Informacja o unieważnieniu postępowania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje, że postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest zakup usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu […]
2017-07-21

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje, że postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie kursu kelnerskiego podnoszącego umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uczestników projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze […]
2017-07-21

Informacja o wyborze prowadzącego doradztwo w projekcie LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie.

Informujemy, że do realizacji zadania pod nazwą przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie wybrana została firma HDA Centrum Szkolenia Doradztwa Finansowego i Biznesu. Protokół 4/2017/RPOWS Hits: 632
2017-07-21

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 18 lipca 2017 roku

Hits: 667
Skip to content