2017-11-06

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą zakup i wyposażenie pracowni elektrycznejw ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu […]
2017-11-06

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą “zakup usługi polegającej na organizacji 2 wyjazdów edukacyjnych” ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w […]
2017-10-26

Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje, że  unieważnia postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni elektrycznej” w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16 Powód unieważnienia: Oferta Wykonawcy […]
2017-10-22

Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych w ramach projektu “Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

To już kolejny projekt realizowany wśród młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska -Gryf”. Projekt obejmie wsparciem uczniów klas I-III w zawodzie technik elektryk, technik mechatronik i technik budownictwa. W miesiącu październiku […]
2017-10-20

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD “Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 18.10.2017r.

Protokół Rady nr 18/2017 z dnia 18.10.2017r. Hits: 251
2017-10-16

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą „Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni elektrycznej” w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]
Skip to content