2017-11-15

Zajęcia zawodowe w ramach projektu “Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

Rozpoczęły się zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” w zakresie odnawialnych źródeł energii. Uczniowie w niewielkich 8 osobowych grupach mają możliwość zapoznania się z budową i zasadą działania systemów energetyki odnawialnej OZE. W trakcie […]
2017-11-15

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą „zakup usługi polegającej na organizacji 2 wyjazdów edukacyjnych” ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w […]
2017-11-15

Informacja o unieważnieniu postępowania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska- GRYF” ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów informuje, że  unieważnia postępowanie dt. “Zakupu usługi na organizację 2 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” […]
2017-11-13

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” działająca na terenie gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław. Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu nr 8/2017/G  na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku […]
2017-11-10

Odpowiedź na zapytania wykonawców w zakresie organizacji wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu “Wiedza i doświadczenie naszym atutem”.

W ZWIĄZKU Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Zakup usługi polegającej na organizacji 2 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w […]
2017-11-08

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD “Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 07.11.2017r.

Protokół Rady nr 19/2017 z dnia 07.11.2017r. Hits: 679
Skip to content