2017-12-20

Szkolenie ECDL Base w ramach projektu “Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

Uczniowie  klas III biorący udział w projekcie “Wiedza i doświadczenie naszym atutem”  ukończyli pierwszy z czterech modułóww ramach kursu ECDL Base. Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, […]
2017-12-15

Hits: 661
2017-12-13

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia ofert na przeprowadzenie ewaluacji wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania województwa świętokrzyskiego zgodnie z warunkami przedstawionymi w załącznikach. Szczegóły w załącznikach: Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Wykaz zrealizowanych usług Umowa     Hits: 619
2017-12-12

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2  w Jędrzejewie w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w […]
2017-12-11

UWAGA WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW

Informujemy, ze zgodnie z § 28 ust 1 Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 nabór na  przedsięwzięcie 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy wdrażany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w […]
2017-12-02

Uczniowie “Grota” śladami odnawialnych źródeł energii

W dniach 27 i 28 listopada uczniowie kl.III oraz 29 i 30 listopada uczniowie kl.II technikum elektrycznego, mechatronicznego i budowlanego wzięli udział w wycieczce edukacyjnej w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w […]
Skip to content