2018-01-02

Protokół z posiedzenia Członków Rady LGD “ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 27.12.2017r

Protokół nr 20/2017 z dnia 27.12.2017r. Hits: 571
2017-12-27

Zapraszamy na konsultacje.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanym naborem wniosków w terminie od 15 styczna  – 29 stycznia  2018r. w ramach przedsięwzięcia:  1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej, limit dostępnych środków – 606 309,00 złotych. w każdej  z gmin powiatu jędrzejowskiego odbędą się bezpłatne […]
2017-12-27

Ogłoszenie o naborze nr 7/2018 – przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” działająca na terenie gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław. Ogłasza nabór wniosków nr 7/2018 o przyznanie pomocy na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w […]
2017-12-25

Informujemy, ze w ramach naboru nr 8/2017/G na przedsięwzięcie 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy nie wpłynął żaden wniosek, w związku z tym uznaje się nabór za nierozstrzygnięty. Hits: 202
2017-12-22

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z rozeznaniem rynku na         Szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16 Hits: 603
2017-12-21

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostarczenie nowych książek w wersji papierowej oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze środków […]
Skip to content