2018-02-26

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru nr 7/2018, Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

Protokół nr 1 z dnia 20.02.2018r. Rejestr interesów dla naboru  nr 7/2018 Lista operacji spełniających warunki oceny wstępnej, zgodnych z PROW i LSR w ramach naboru nr 7/2018 Lista biorących udział w głosowaniu dla naboru nr 7/2018 Lista operacji wybranych […]
2018-02-26

Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 24 listopada 2017r.

PROTOKÓŁ Nr. 2 z dnia 24.11.2017r. Hits: 249
2018-02-01

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do składania ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na organizację i przeprowadzenie kursu baristy  podnoszącego umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uczestników projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]
2018-02-01

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na  usługę cateringową w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” nr RPSW.08.05.01-26-0022/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w […]
2018-01-19

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY REFLEKSYJNE

Zapraszamy na spotkanie refleksyjne, które odbędzie się siew dniu 31.01.2018r. (środa) od godziny 9:00 do godziny 14:00 w Świetlicy Starostwa Powiatowego ul. Armii Krajowej 9,  28-300 Jędrzejów (parter). Szczegóły w załączeniu: Warsztaty refleksyjne   Hits: 561
2018-01-02

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z rozeznaniem rynku na         Szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16   W zakresie […]
Skip to content