2018-03-26

Życzenia Świąteczne

Hits: 516
2018-03-15

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE W GMINACH

Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanym naborem na powierzenie grantu  w terminie od 26 marca  – 9 kwietnia 2018r. w ramach przedsięwzięcia:  1.2.4  Młodzi rodzice na rynku pracy, limit dostępnych środków – 56 000,00 złotych. w każdej  z gmin […]
2018-03-15

Wyniki rozpatrzenia złożonych protestów dla naboru 7/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej

Protokół 2/2018 z dnia 13.03.2018r. Lista obecności 13.03.2018r. Rejestr interesów 13.03.2018r. Lista biorących udział 13.03.2018r. Lista operacji 13.03.2018r. Hits: 566
2018-03-12

Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 9/2017/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” działająca na terenie gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław.  Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu nr 9/2017/G  na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku […]
2018-03-02

Zmiany w konkurencyjnym trybie wyboru ofert

W dniu 21 lutego 2018 r. utraciło moc obowiązującą dotychczasowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania […]
2018-03-02

ZAPROSZENIE NA SEMINARIA WDRAŻAJĄCE adaptację niemieckiej metody aktywizacji grupy NEET „AsA_pl – asystowana aktywizacja”, która została opracowana w ramach projektu POWER 4.3, w projekcie pt.: „Aktywizacyjny Triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji”. Szczególny w załączeniu: Zaproszenie_AsA.pl.pdf-1 Seminarium Kielce FORMULARZ […]
Skip to content