2018-06-12

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę odzieży roboczej dla uczestników staży w ramach projektu “Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,     w ramach Europejskiego Funduszu […]
2018-06-11

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 05.06.2018r

Protokół nr 5/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. Lista obecności Rejestr Interesów Lista biorących udział w głosowaniu Hits: 348
2018-06-04

XIII Jarmark Agroturystyczny w Tokarni

W niedzielę 3 czerwca br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich  już po raz dziesiąty reprezentowało powiat jędrzejowski na XIII Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni. Na stoisku LGD można było zaopatrzyć się w […]
2018-05-30

Projekt zmian w LSR

Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR przekazujemy do konsultacji  projekt zmian w LSR: LSR 29.05.2018 Wszystkie uwagi należy kierować do pracowników LGD “Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Dane kontaktowe w zakładce kontakt. Hits: 352
2018-05-15

Uprzejmie informujemy, że ARiMR opublikowała formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) dla operacji realizowanych w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   objętego Programem Rozwoju […]
2018-05-14

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 08.05.2018r – przyjęcie listy wybranych grantobiorców – nabór 9/2018/G

Protokół nr 4/2018 z dnia 08.05.2017r. Rejestr interesów 9/2018/G Lista obecności – 08.05.2018r. Lista wybranych grantobiorców – nabór 9/2018/G     Hits: 435
Skip to content