2019-02-22

Informacja z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 22.02.2019r.

Protokół z Posiedzenia Rady LGD w dniu 22.02.2019r. Hits: 235
2019-02-12

Kolejne wsparcie działalności stowarzyszeń.

W ubiegłym tygodniu   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”   podpisało umowy na projekt grantowy na działanie „Integracja międzypokoleniowa II”  na kwotę 149 927,00zł w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  Grantobiorcy to stowarzyszenia : Stowarzyszenie Osiedla Sady, […]
2018-12-27

Informacja z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 21.12.2018r

Protokół nr 14/2018 z dnia 21.12.2018r. Hits: 282
2018-12-18

Życzenia Świąteczne

Hits: 207
2018-12-18

Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania : 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy   Wnioskodawca     Tytuł operacji   Kwota wsparcia Fundacja Perspektywy i Rozwój W […]
2018-12-17

Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania : 1.3.2 Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i  usług lokalnych   Wnioskodawca     Tytuł operacji   Kwota wsparcia […]
Skip to content