2019-10-15

LIDER DZIŚ I JUTRO.

Pod takim hasłem w dniach 30.09 – 2.10 2019 r. odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016 – 2018 i perspektywy po roku 2021. Podsumowania stopnia realizacji poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii […]
2019-09-24

Wszystkich zainteresowanych informujemy, ze w dniu 23.09.2019r. zakończyły się nabory na Podejmowanie i Rozwijanie działalności gospodarczej. Jednocześnie informujemy, że środki zarezerwowane na te działania zostały wyczerpane i nie planujemy naborów w najbliższym czasie. Hits: 149
2019-09-06

OFERTA DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu jędrzejowskiego mogą wziąć udział   w wydarzeniu organizowanym przez Geopark Kielce na terenie Ogrodu Botanicznego  w Kielcach Termin: 29 września Godziny: 10.00-17.00 Rodzaj wydarzenia: integracyjne ognisko dla mieszkańców Kielc Warunki współpracy: udział bezpłatny, organizacja we […]
2019-08-28

Informacja dla potencjalnych beneficjentów

Poniżej przedstawiamy skróty przedsięwzięć, na które aktualnie prowadzimy nabory: Rozwijanie działalności gospodarczej Podejmowanie działalności Hits: 239
2019-08-25

Ogłoszenie o naborze nr 10/2019 – przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o  naborze wniosków numer 10/2019 1.1.2. Regulamin naboru wniosków numer 10/2019 Procedura oceny i wyboru operacji Załączniki do Procedury: 1 Karta weryfikacji formalnej wniosku 2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków 3. Karta oceny zgodności operacji z lsr i wg […]
2019-08-25

Ogłoszenie o naborze nr 9/2019 – przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 9/2019 1.1.1. Regulamin naboru wniosków numer 9/2019 Procedura oceny i wyboru operacji Załączniki do Procedury: 1 Karta weryfikacji formalnej wniosku 2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków 3. Karta oceny zgodności operacji z lsr i wg […]
Skip to content