2019-11-14

Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące planowanego naboru wniosków w terminie od 21.11.2019r. do 05.12.2019r.  w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych Konsultacje harmonogram Hits: 159
2019-11-12

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków

Zarząd LGD  „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, które odbędzie się 28 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 1130 w świetlicy Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9. W przypadku […]
2019-11-08

Jarmark Bożonarodzeniowy

W dniach 14- 22 grudnia br. na kieleckim Rynku odbędzie się kolejna edycja miejskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Obok stoisk handlowych i atrakcji stałych (m. in. karuzela wenecka) stanie niewielka (6x5m) nagłośniona                   i oświetlona scena. Zachęcamy zespoły wokalne, Koła Gospodyń Wiejskich, inne […]
2019-11-07

Ogłoszenie o naborze nr 11/2019 – przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze nr 11/2019 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostepnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb grup defaworyzowanych 1.2.1. Regulamin naboru wniosków Kryteria wyboru operacji – Budowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Procedura oceny i wyboru operacji Karta weryfikacji […]
2019-10-29

Wyniki naboru wniosków nr 9/2019, Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Protokół nr 5/2019 z dnia 24.10.2019r. Protokół nr 6/2019 z dnia 25.10.2019r. Lista obecności 24.10.2019r. Lista obecności 25.10.2019r. Lista wniosków zgodnych z PROW i LSR Rejestr interesów z dnia 24.10.2019r. Rejestr interesów z dnia 25.10.2019r. Lista biorących udział w ocenie […]
2019-10-22

Wyniki naboru wniosków nr 10/2019, Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

Protokół 3/2019 z dnia 17.10.2019r. Protokół 4/2019 z dnia 18.10.2019r. Lista obecności 17.10.2019r. Lista obecności 18.10.2019r. Lista wniosków zgodnych z PROW i LSR Lista biorących udział w ocenie  17.10.2019r. Lista bioracych udział w ocenie  18.10.2019r. Rejestr interesów 17.10.2019r. Rejestr interesów […]
Skip to content