Nabór wniosków
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Różnicowanie
Tworzenie mikroprzedsiębiorstw
RADA DECYZYJNA
 
 1. Janusz Grabek
  przewodniczący Rady (pow. jędrzejowski)

 2. Maciej Tomczyk
  wiceprzewodniczący Rady (gm. Małogoszcz)

 3. Zdzisław Gzyl
  sekretarz Rady (gm. Jędrzejów)

 4. Zdzisław Adamczyk
  członek (gm. Oksa)

 5. Marian Bakalarz
  członek (gm. Wodzisław)

 6. Paweł Baran
  członek (gm. Słupia Jędrzejowska)

 7. Jan Czarnecki
  członek (gm. Imielno)

 8. Mieczysław Dębiński
  członek (pow. jędrzejowski)

 9. ks. Kazimierz Jajeśniak
  członek (gm. Sobków)

 10. Elżbieta Frejowska
  członek (gm. Nagłowice)

 11. Józef Syska
  członek (gm. Wodzisław)

 12. Teresa Szwaczka
  członek (gm. Sędziszów)

 13. Krystyna Idzik
  członek (gm. Sobków)

 14. Zbigniew Kasprzak
  członek (gm. Jędrzejów)

 15. Grzegorz Zieliński
  członek (gm. Imielno)

 16. Jolanta Wiekiera
  członek (gm. Sędziszów)

 17. Edyta Kunicka
  członek (gm. Słupia Jędrzejowska)

 18. Stanisław Lelonek
  członek (gm. Nagłowice)

 19. Wanda Marcinkowska
  członek (gm. Jędrzejów)

 20. Hieronim Tkaczewski
  członek (gm. Oksa)
 21. Przemysław Spurek
  członek (gm. Małogoszcz)
Obszar działania
LGD GRYF
 
Obszar działania LGD Ziemia Jędrzejowska GRYF
 
GMINY
 

Urząd Miejski w Jędrzejowie
ul. 11-go Listopada 33; 28 - 300 Jędrzejów
tel. 041 386 10 10, 386 16 19, 386 12 60
fax: 041 386 12 67
e-mail: jedrzejow@umjedrzejow.pl
strona internetowa: www.umjedrzejow.pl
BIP
http://www.jedrzejow.eobip.pl

 

Urząd Miasta
i Gminy w Małogoszczu

ul. Jaszowskiego 3A;
28-366 Małogoszcz
tel. 041 385 51 35
fax: 041 385 53 18
e-mail: malogoszcz@eobip.pl
strona internetowa :
www.malogoszcz.pl
BIP:
http://www.malogoszcz.
eobip.pl

 

Urząd Miejski w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
tel. 041 381 11 27, 041 381 11 29
fax. 041 381 11 31
e-mail: um@sedziszow.pl
strona internetowa:
http://www.sedziszow.pl/
BIP:
http://www.sedziszow.eobip.pl

 

Urząd Gminy w Imielnie  
ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno
tel/fax: 041 385-12-10; 385-12-25
e-mail:
ugimielno2@korelacja.com.pl
BIP:
http://www.bip.imielno.
akcessnet.net

 

Urząd Gminy w Nagłowicach
ul. Mikołaja Reja 9; 28-362 Nagłowice
tel. 041 381 45 67
fax. 041 381 45 67
e-mail: mailto:ug-naglowice@wp.pl
strona internetowa:
http://www.naglowice.glt.pl/
BIP: http://www.naglowice.asi.pl

 

Urząd Gminy Oksa
ul. Włoszczowska 22; 28-363 Oksa
tel. 041 380 80 47, 380 80 48
fax. 041 380 81 48
e-mail:
gminaoksa@poczta.onet.pl
BIP: http://www.oksa.asi.pl

 

Urząd Gminy
w Słupi Jędrzejowskiej

Słupia 257; 28-350
Słupia Jędrzejowska
tel. 041 381 60 24
fax: 041 381 60 05
e-mail:sekretariat@slupia.pl
strona internetowa: http://www.slupia.pl/
BIP: http://www.slupiajedrzejowska.
eobip.pl

 

Urząd Gminy w Sobkowie
Plac wolności 12; 28-305 Sobków
tel. 041 387 10 37, 041 387 10 22
fax. 041 387 10 34
e-mail: sekretariat@sobkow.pl
strona internetowa: http://www.sobkow.uti.pl
BIP: http://www.bip.sobkow.pl

 

Urząd Gminy w Wodzisławiu
ul. Krakowska 6; 28-330 Wodzisław
tel. 041 380 61 18
fax. 041 380 61 20
e-mail: ugwodzislaw@wp.pl
strona internetowa:
http://www.wodzislaw.info.pl
BIP:
http://bip.wodzislaw.info.pl/
index.php