Nabór wniosków
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Różnicowanie
Tworzenie mikroprzedsiębiorstw
 
 
INNE DOKUMENTY
 

 

pobierz Protokół 1/2014 z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” odbytego w dniu 15 maja 2014 r.
pobierz Notatka sporządzona w dniu 29 lipca 2014 roku na okoliczność braku odwołań od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF” do rozpatrzenia, w związku z oceną zgodności z Lokalna Strategia Rozwoju oraz wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu: 6 / VI – VII / 14 / 313
pobierz Protokół nr 3 / 2014 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 22  lipca 2014r.
pobierz Protokół nr 2 / 2014 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 30 kwietnia 2014 roku
pobierz Protokół z Walnego Zebrania Członków z dnia 27.09.2013 r.
pobierz Protokół nr 1 / 2014 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 8 kwietnia 2014r.
pobierz Notatka sporządzona w dniu 8 stycznia 2014 roku na okoliczność braku odwołań od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF” do rozpatrzenia, w związku z oceną zgodności z Lokalna Strategia Rozwoju oraz wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursów: 7 / XI-XII / 13 / 312, 9 / XI-XII / 13 / 311, 5 / XI-XII / 13 / 313
pobierz

Protokół nr 6/2013 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 29 października 2013 r

pobierz

Protokół nr 7/2013 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 31 października 2013 r

pobierz

Notatka sporządzona w dniu 19 listopada 2013 roku  na okoliczność braku odwołań od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF” do rozpatrzenia, w związku z oceną zgodności z Lokalna Strategia Rozwoju oraz wyboru wniosków o przyznanie pomocy  w ramach konkursów: 6/X/13/ 312, 8/X/13/311, 7/X/13/413

pobierz Sprawozdanie z pracy Zarządu LGD Ziemia Jędrzejowska - Gryf za 2012 rok
pobierz

Protokół nr 5/2013 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 23 maja 2013 r

pobierz Protokół nr 4/2013 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 25 kwietnia 2013 r.
pobierz

Protokół nr 3/2013 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 24 kwietnia 2013 r.

pobierz Protokół nr 2/2013 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 22 kwietnia 2013 r.
pobierz Protokół nr 1 / 2013 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 26 luty 2013 r.
pobierz Notatka - brak odwołań
pobierz Protokół nr 8 / 2012 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 5 listopada 2012
Dokumenty na Walne Zebranie Członków LGD
"Ziemia Jędrzejowska Gryf" w dniu 21.11.2012 r.
pobierz

Protokół 1/2011 z posiedzenia  Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” odbytego w dniu 30 maja 2012 r.

pobierz Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Jędrzejowska - Gryf
Regulamin pracy Zarządu - pobierz Regulamin pracy Zarządu LGD Ziemia Jędrzejowska - Gryf
pobierz  Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Jędrzejowska Gryf
Regulamin Rady LGD Ziemia Jędrzejowska - Gryf
Regulamin zatrudniania pracowników
Regulamin pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf"
Protokół Nr 2/09 z Walnego Zebrania Członków LGD "Ziemia Jędrzejowska - Gryf" odbytego w dniu 16 listopada 2009 r.
Protokół Nr 6 / 2010 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF”
Protokół Nr 7/2010 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 17 grudnia 2010 r.
Protokół Nr 8/2010 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 20 grudnia 2010 r.
Protokół z posiedzenia Walnego Zebrania Członków „Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba” odbytego w dn. 30.06.2011r.

Protokół nr 4 / 2011 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 19 października 2011 r.

Protokół nr 1/2012 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 3 lutego 2012 r.
Protokół nr 3/2012 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 30 kwietnia 2012 r.
Protokół nr 4/2012 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 2 maja 2012 r.
Protokół nr 5/2012 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 29 maja 2012 r.
Protokół nr 6 / 2012 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 4 października 2012 r.
Protokół nr 7 / 2012 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF” odbytego w dniu 5 października 2012 r.
Dokumenty na Walne Zebranie Członków LGD
"Ziemia Jędrzejowska Gryf" w dniu 20.05.2011 r.
Bilans
Protokół Komisji Rewizyjnej
Protokół z Walnego Zebrania Członków
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie finansowe za rok 2010
Sprawozdanie z działalności Rady
Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD "Ziemia Jędrzejowska - Gryf" w 2010 r.
Dokumenty na Walne Zebranie Członków LGD
"Ziemia Jędrzejowska Gryf" w dniu 12.10.2011 r.
Sprawozdanie z pracy Zarządu za lata 2008-2011
Sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ ZIEMA JĘDRZEJOWSKA – GRYF ” za okres czteroletniej kadencji21. 11. 2007 r. – 12. 10. 2011 r.
Protokół 1/2011 z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” odbytego w dniu 20 maja 2011 r.
Dokumenty na Walne Zebranie Członków LGD
"Ziemia Jędrzejowska Gryf" w dniu 07.11.2011 r.
Protokół 2/2011 z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” odbytego w dniu 12 października 2011 r.
 
Obszar działania
LGD GRYF
 
Obszar działania LGD Ziemia Jędrzejowska GRYF
 
GMINY
 

Urząd Miejski w Jędrzejowie
ul. 11-go Listopada 33; 28 - 300 Jędrzejów
tel. 041 386 10 10, 386 16 19, 386 12 60
fax: 041 386 12 67
e-mail: jedrzejow@umjedrzejow.pl
strona internetowa: www.umjedrzejow.pl
BIP
http://www.jedrzejow.eobip.pl

 

Urząd Miasta
i Gminy w Małogoszczu

ul. Jaszowskiego 3A;
28-366 Małogoszcz
tel. 041 385 51 35
fax: 041 385 53 18
e-mail: malogoszcz@eobip.pl
strona internetowa :
www.malogoszcz.pl
BIP:
http://www.malogoszcz.
eobip.pl

 

Urząd Miejski w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
tel. 041 381 11 27, 041 381 11 29
fax. 041 381 11 31
e-mail: um@sedziszow.pl
strona internetowa:
http://www.sedziszow.pl/
BIP:
http://www.sedziszow.eobip.pl

 

Urząd Gminy w Imielnie  
ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno
tel/fax: 041 385-12-10; 385-12-25
e-mail:
ugimielno2@korelacja.com.pl
BIP:
http://www.bip.imielno.
akcessnet.net

 

Urząd Gminy w Nagłowicach
ul. Mikołaja Reja 9; 28-362 Nagłowice
tel. 041 381 45 67
fax. 041 381 45 67
e-mail: mailto:ug-naglowice@wp.pl
strona internetowa:
http://www.naglowice.glt.pl/
BIP: http://www.naglowice.asi.pl

 

Urząd Gminy Oksa
ul. Włoszczowska 22; 28-363 Oksa
tel. 041 380 80 47, 380 80 48
fax. 041 380 81 48
e-mail:
gminaoksa@poczta.onet.pl
BIP: http://www.oksa.asi.pl

 

Urząd Gminy
w Słupi Jędrzejowskiej

Słupia 257; 28-350
Słupia Jędrzejowska
tel. 041 381 60 24
fax: 041 381 60 05
e-mail:sekretariat@slupia.pl
strona internetowa: http://www.slupia.pl/
BIP: http://www.slupiajedrzejowska.
eobip.pl

 

Urząd Gminy w Sobkowie
Plac wolności 12; 28-305 Sobków
tel. 041 387 10 37, 041 387 10 22
fax. 041 387 10 34
e-mail: sekretariat@sobkow.pl
strona internetowa: http://www.sobkow.uti.pl
BIP: http://www.bip.sobkow.pl

 

Urząd Gminy w Wodzisławiu
ul. Krakowska 6; 28-330 Wodzisław
tel. 041 380 61 18
fax. 041 380 61 20
e-mail: ugwodzislaw@wp.pl
strona internetowa:
http://www.wodzislaw.info.pl
BIP:
http://bip.wodzislaw.info.pl/
index.php