Ogłoszenie o naborze Kierownika Projektu w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

KIEROWNIK

Ponowne ogłoszenie o naborze pracowników w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

KIEROWNIK

Ponowne ogłoszenie o naborze pracowników w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

KIEROWNIK

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska –GRYF” informuje, że:

  • na stanowisko Asystent kierownika do spraw organizacji projektu w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”, w ramach RPOWŚ 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego
    Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo została wybrana Pani Anna Banaczkowska.
  • na stanowisko Koordynatora projektu  została wybrana Pani Jolanta Jędrzejewska.
  • do obsługi księgowej projektu została wybrana Pani Urszula Jankowska.

Ogłoszenie o naborze pracowników w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

KIEROWNIK

ASYSTENT KIEROWNIKA

KOORDYNATOR PROJEKTU 

OBSŁUGA KSIĘGOWA