KRYTERIA WYBORU

Poniższa tabela przedstawia kryteria wyboru dla grup. Została stworzona na podstawie badań przeprowadzanych podczas konsultacji społecznych.
1. Potencjalny beneficjent jest osobą z grupy defaworyzowanej
Potencjalny beneficjent nie jest osobą z grupy defaworyzowanej

2.

Operacja przyczynia się do rozwiązania zdiagnozowanego problemu przynajmniej 1 grupy defaworyzowanej
Operacja nie przyczynia się do rozwiązania zdiagnozowanego problemu grupy defaworyzowanej

3.

W operacji przewidziano zatrudnienie 1 osoby
W operacji nie przewidziano zatrudnienia osoby

4.

Operacja zawiera 2 elementy innowacyjności
Operacja nie zawiera 1 element innowacyjności

5.

Operacja wspiera przedsiębiorczość lokalną
Operacja nie posiada elementów wspierających lokalną przedsiębiorczość

6.

Operacja aktywizuje lokalne społeczeństwo
Operacja nie zawiera elementów aktywizacji lokalnego społeczeństwa

7.

Operacja promuje obszar działania LGD w szczególności dziedzictwo kulturowe, historyczne, ekologiczne produkty
Operacja nie zawiera elementów promocji obszaru działania LGD, w szczególności dziedzictwa kulturowego, historycznego, ekologicznych produktów

 

Procedury dotyczące grantów

doc Procedura ustalania kryteriów wyboru grantów

doc  Procedura wyboru i oceny grantobiorców

Procedura wyboru i oceny LSR

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 przez LGD. Prosimy o wypełnienie oraz o informację zwrotną na adres mailowy biura.

Przeczytaj Tu

Konsultacje społeczne – galeria

20151008_123514Zapraszamy do galerii zdjęć ze spotkań w ramach konsultacji społecznych. Zobacz

Cele planowane do realizacji w ramach LSR.

docZapraszamy do zapoznania się z artykułem oraz do konsultacji w sprawie LSR.

Zobacz

Konsultacje

Logo LGDZapraszamy do punktów konsultacyjnych mieszczących się w urzędach gmin w: Sędziszowie, Wodzisławiu, Nagłowicach, Słupi Jędrzejowskiej, Małogoszczu, Imielnie, Oksie i Sobkowie.
Zainteresowani mogą się zgłaszać w godzinach pracy urzędów w każdy poniedziałek i czwartek od 16.11.2015r. do 21.12.2015r. Konsultacji dotyczącej tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju udzielać będą członkowie Zarządu LGD.

Harmonogram konsultacji społecznych

Odbyły się pierwsze warsztaty z mieszkańcami gminy Jędrzejów, dotyczące budowania Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnego społeczeństwa.

Harmonogram wrzesień – Pobierz
Harmonogram październik – Pobierz

Zapraszamy na Konsultacje dotyczace tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

strategyW związku z rozpoczęciem prac nad opracowywaniem nowej LSR Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” organizuje cykl spotkań z mieszkańcami. Celem spotkań jest zapoznanie się z głównymi założeniami PROW 2014-2020 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących okreśœlenia kierunków działania LGD w nowym programowaniu. Podczas spotkań z lokalną społecznoœcią będą wypracowywane cele LSR oraz kierunki działania LGD, dokonana będzie również analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. LSR będzie w pełni uwzględniała potrzeby i oczekiwania wskazane przez lokalne społeczeństwo w związku z tym serdecznie zapaszmy potencjalnych beneficjentów, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników, młodzież, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do czynnego udziału w spotkaniach. Szczegółowe harmonogramy znajdują się w załącznikach.

Informacja

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Jędrzejowska GRYF pracuje od pon. do pt. w godz. 7.30-15.30

Wszystkie informacje związane z pracą biura i tworzoną Lokalną Strategią Rozwoju zamieszczane są na stronie internetowej www.lgdjedrzejow.pl

Wyniki naboru wniosków