LGD podczas Dożynek Powiatowych

W minioną niedzielę, 28 sierpnia, nasze Stowarzyszenie wzięło udział w Dożynkach Powiatowych Słupia 2016. Czytaj dalej LGD podczas Dożynek Powiatowych

Zarząd LGD planuje pierwszy nabór wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” uprzejmie informuje, iż planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w terminie 26 września  – 26 października br. w ramach następujących przedsięwzięć:

1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Limit dostępnych środków – 500 000,00 złotych.

1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Limit dostępnych środków – 866 400,00 złotych.

Zachęcamy beneficjentów do przygotowywania i składania wniosków w ramach ww. działań.

Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach pozyskania wsparcia na realizację operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2014-2020, o celach i zasadach przyznania dofinansowania oraz typach operacji, które będą mogły uzyskać wsparcie z budżetu LSR uzyskacie Państwo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, 28-300 Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9, III piętro w godz. 7 30 – 15 30, pod numerem telefonu: 41 386 41 14 oraz na stronie internetowej – www.lgdjedrzejow.pl.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” zaprasza            na spotkanie z pracownikiem Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia br. (wtorek) o godz. 1100 w Biurze LGD, ul. Armii Krajowej 9 III piętro. Zaproszenie kierujemy w szczególności do stowarzyszeń i fundacji zainteresowanych pozyskaniem funduszy na realizację projektów  unijnych. Na spotkaniu mile widziani przedstawiciele lokalnych samorządów.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 26. 08.2016r. (piątek) telefonicznie pod nr:  41 386-41-14 lub mailowo na adres: lgdjedrzejow@onet.eu

LGD na dożynkach gminnych w Piotrkowicach i w Zagórzu

W niedzielę 21 sierpnia nasze Stowarzyszenie wzięło udział w dożynkach gminnych gminy Wodzisław i gminy Nagłowice. Podczas imprezy pracownicy Biura LGD udzielali szczegółowych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych oraz informowali zainteresowanych o głównych założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej na lata 2014 – 2020.

Celem komunikacji jest aktywizacja społeczności lokalnej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

?????????????

 

?????????????

 

 

LGD na dożynkach gminno-parafialnych gminy Małogoszcz

W  niedzielę 14 sierpnia nasze Stowarzyszenie wzięło udział w dożynkach gminno-parafialnych gminy Małogoszcz, które w tym roku zostały zorganizowane w Woli Tesserowej. Podczas imprezy pracownicy Biura LGD udzielali szczegółowych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych oraz informowali zainteresowanych o głównych założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej na lata 2014 – 2020.

Celem komunikacji jest aktywizacja społeczności lokalnej.

20160814_182501 20160814_181952

20160814_161555

Wzory wniosków, umów i instrukcje

Wzory wniosków, umów i instrukcji można znaleźć na stronie:

http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje

Zaproszenie na spotkanie aktywizująco-informacyjno-integracyjne

Pobierz Zaproszenie 

Czekamy na ciekawe propozycje!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji w latach 2007-2013 zorganizowało następujące szkolenia dla beneficjentów:

– spotkanie szkoleniowo – aktywizujące Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

– cykl szkoleń z doradcą prawno-podatkowym,

– szkolenie BHP i PPOŻ zorganizowane przez LGD,

– szkolenie „Świadczenie usług agroturystycznych”,

– szkolenie „Odnawialne źródła energii”,

– szkolenie „Wybrane zagadnienia w zakresie podatku VAT – w świetle nowych zmian ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2013 roku”.

Łącznie ze wszystkich szkoleń skorzystało 196 osób. Były to głównie osoby młode chcące rozpocząć bądź rozwinąć swoje działalności gospodarcze. Jak wynika z opinii uczestników szkoleń, udział pomógł im rozwiać wiele wątpliwości oraz pozyskać nowe kwalifikacje niezbędne do poprawnego prowadzenia swoich firm. Na podstawie rejestru udzielonych konsultacji oraz rejestru złożonych wniosków o dofinansowanie – kilkadziesiąt osób aplikowało o środki unijne w ramach ogłaszanych naborów przez LGD.

W obecnym programowaniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” będzie ogłaszało nabory wniosków m.in. na  przedsięwzięcia: organizacja szkoleń
i spotkań integracyjno – aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych, integracja międzypokoleniowa, młodzi rodzice na rynku pracy, wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD. W ramach tych przedsięwzięć beneficjenci będą mogli składać wnioski na organizowanie różnego rodzaju szkoleń dla lokalnej społeczności.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji szkoleń, które są najbardziej potrzebne ludziom młodym w zakresie poszerzania wiedzy w ramach wykorzystania środków unijnych.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w nowym okresie programowania uzyskają Państwo w Biurze LGD (ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie) lub telefonicznie (41 386 41 14). Ponadto zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.lgdjedrzejow.pl.

Warto skorzystać!

Podobnie jak w ubiegłym okresie programowania, PROW 2007-2013,  pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” przy każdej stosownej okazji (festyny, uroczystości, imprezy okolicznościowe i inne spotkania lokalnej społeczności) będą świadczyli usługi doradcze  i informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w zakresie:

–  podejmowania działalności gospodarczej,

–  rozwijania działalności gospodarczej,

– dostosowania ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb   przedstawicieli grup defaworyzowanych,

–  organizacji szkoleń i spotkań integracyjno – aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych,

–  integracji międzypokoleniowej,

–  młodzi rodzice na rynku pracy,

–  budowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i  rekreacyjnej,

–  wzmacniania świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD,

–  zachowania dziedzictwa lokalnego,

–  promocji obszaru LGD, w tym promocja produktów i  usług lokalnych.

Serdecznie zapraszamy do pozyskania i poszerzenia wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania środków unijnych w powyżej wskazanych obszarach.

LGD na 100 – leciu OSP w Oksie

W ubiegłą niedzielę nasze Stowarzyszenie wzięło udział w uroczystości 100 – lecia OSP w Oksie, podczas którego pracownicy Biura LGD udzielali szczegółowych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych oraz informowali zainteresowanych o głównych założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej na lata 2014 – 2020.

Celem komunikacji jest aktywizacja społeczności lokalnej.

IMG_20160717_155823016 20160717_172724IMG_20160717_155235897_HDR

13781831_1077622422317673_709076618847995658_n 13700090_1077626475650601_5583768419459356306_n