ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” zaprasza            na spotkanie z pracownikiem Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia br. (wtorek) o godz. 1100 w Biurze LGD, ul. Armii Krajowej 9 III piętro. Zaproszenie kierujemy w szczególności do stowarzyszeń i fundacji zainteresowanych pozyskaniem funduszy na realizację projektów  unijnych. Na spotkaniu mile widziani przedstawiciele lokalnych samorządów.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 26. 08.2016r. (piątek) telefonicznie pod nr:  41 386-41-14 lub mailowo na adres: lgdjedrzejow@onet.eu

LGD na dożynkach gminnych w Piotrkowicach i w Zagórzu

W niedzielę 21 sierpnia nasze Stowarzyszenie wzięło udział w dożynkach gminnych gminy Wodzisław i gminy Nagłowice. Podczas imprezy pracownicy Biura LGD udzielali szczegółowych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych oraz informowali zainteresowanych o głównych założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej na lata 2014 – 2020.

Celem komunikacji jest aktywizacja społeczności lokalnej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

?????????????

 

?????????????

 

 

LGD na dożynkach gminno-parafialnych gminy Małogoszcz

W  niedzielę 14 sierpnia nasze Stowarzyszenie wzięło udział w dożynkach gminno-parafialnych gminy Małogoszcz, które w tym roku zostały zorganizowane w Woli Tesserowej. Podczas imprezy pracownicy Biura LGD udzielali szczegółowych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych oraz informowali zainteresowanych o głównych założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej na lata 2014 – 2020.

Celem komunikacji jest aktywizacja społeczności lokalnej.

20160814_182501 20160814_181952

20160814_161555

Czekamy na ciekawe propozycje!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji w latach 2007-2013 zorganizowało następujące szkolenia dla beneficjentów:

– spotkanie szkoleniowo – aktywizujące Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

– cykl szkoleń z doradcą prawno-podatkowym,

– szkolenie BHP i PPOŻ zorganizowane przez LGD,

– szkolenie „Świadczenie usług agroturystycznych”,

– szkolenie „Odnawialne źródła energii”,

– szkolenie „Wybrane zagadnienia w zakresie podatku VAT – w świetle nowych zmian ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2013 roku”.

Łącznie ze wszystkich szkoleń skorzystało 196 osób. Były to głównie osoby młode chcące rozpocząć bądź rozwinąć swoje działalności gospodarcze. Jak wynika z opinii uczestników szkoleń, udział pomógł im rozwiać wiele wątpliwości oraz pozyskać nowe kwalifikacje niezbędne do poprawnego prowadzenia swoich firm. Na podstawie rejestru udzielonych konsultacji oraz rejestru złożonych wniosków o dofinansowanie – kilkadziesiąt osób aplikowało o środki unijne w ramach ogłaszanych naborów przez LGD.

W obecnym programowaniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” będzie ogłaszało nabory wniosków m.in. na  przedsięwzięcia: organizacja szkoleń
i spotkań integracyjno – aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych, integracja międzypokoleniowa, młodzi rodzice na rynku pracy, wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD. W ramach tych przedsięwzięć beneficjenci będą mogli składać wnioski na organizowanie różnego rodzaju szkoleń dla lokalnej społeczności.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji szkoleń, które są najbardziej potrzebne ludziom młodym w zakresie poszerzania wiedzy w ramach wykorzystania środków unijnych.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w nowym okresie programowania uzyskają Państwo w Biurze LGD (ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie) lub telefonicznie (41 386 41 14). Ponadto zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.lgdjedrzejow.pl.

Warto skorzystać!

Podobnie jak w ubiegłym okresie programowania, PROW 2007-2013,  pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” przy każdej stosownej okazji (festyny, uroczystości, imprezy okolicznościowe i inne spotkania lokalnej społeczności) będą świadczyli usługi doradcze  i informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w zakresie:

–  podejmowania działalności gospodarczej,

–  rozwijania działalności gospodarczej,

– dostosowania ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb   przedstawicieli grup defaworyzowanych,

–  organizacji szkoleń i spotkań integracyjno – aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych,

–  integracji międzypokoleniowej,

–  młodzi rodzice na rynku pracy,

–  budowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i  rekreacyjnej,

–  wzmacniania świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD,

–  zachowania dziedzictwa lokalnego,

–  promocji obszaru LGD, w tym promocja produktów i  usług lokalnych.

Serdecznie zapraszamy do pozyskania i poszerzenia wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania środków unijnych w powyżej wskazanych obszarach.

LGD na 100 – leciu OSP w Oksie

W ubiegłą niedzielę nasze Stowarzyszenie wzięło udział w uroczystości 100 – lecia OSP w Oksie, podczas którego pracownicy Biura LGD udzielali szczegółowych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych oraz informowali zainteresowanych o głównych założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej na lata 2014 – 2020.

Celem komunikacji jest aktywizacja społeczności lokalnej.

IMG_20160717_155823016 20160717_172724IMG_20160717_155235897_HDR

13781831_1077622422317673_709076618847995658_n 13700090_1077626475650601_5583768419459356306_n

Informacja

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ FIRMY

CHCESZ ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Firma AMD Group z Kielc poszukuje chętne osoby w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego do udziału w projekcie pt. „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”. Poszukiwane są przede wszystkim następujące osoby:

  • osoba odchodząca z rolnictwa zarejestrowana jako bezrobotna oraz członkowie jej rodziny zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobieta, lub osoba z niepełnosprawnościami, lub osoba długotrwale bezrobotna, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych, u których w przypadku zakwalifikowania do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu nastąpi przejście z KRUS do ZUS.

Celem projektu jest udzielenie bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do Biura Projektu w Kielcach przy ul. IX Wieków Kielc 8/6. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 609-049-578 lub 882-063-033 lub 882-117-695. Szczegółowe informacje można uzyskać również na stronie internetowej http://www.amd-group.pl/swietokrzyska-akademia-przedsiebiorczosci.html

Rekrutacja trwać będzie od 11 lipca 2016 r. do 22 lipca 2016 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Jeśli jesteście gotowi na otwarcie własnej firmy, to zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu.

Osoby zainteresowane mają możliwość pozyskania do 22 tys. zł na założenie własnej działalności oraz wsparcia pomostowego w wysokości 1700 zł co miesiąc przez pierwsze pół roku prowadzenia firmy.