LSR zatwierdzona

W dniu 28 grudnia 2015r. na Walnym Zebraniu Członków LGD została zatwierdzona Lokalna Strategia Rozwoju na nowy okres programowania 2016-2022. Dokument został złożony na konkurs do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w dniu 30.12.2015r.

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Projekty Procedur po konsultacjach społecznych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i naniesienia ewentualnych uwag.
Procedura oceny i wyboru grantobiorców.
Procedura ustalania kryteriów wyboru grantów.
Procedura oceny i wyboru operacji.
Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji.

Życzenia

Życzenia świąteczne

Informacja

shutterstock_51970621Informujemy, że Lokalna Strategia Rozwoju na nowy okres programowania 2016-2022 jest już dostępna w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.

Serdecznie zapraszamy do konsultacji.

Walne Zebranie Członków – ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 28.12.2015r. o odz.930. Zebranie, o którym
mowa odbędzie się w świetlicy budynku Starostwa głównego przy ulicy 11 Listopada 83, a nie jak wskazano w zaproszeniu przy ulicy Armii Krajowej 9.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

doc Porządek obrad

KRYTERIA WYBORU

Poniższa tabela przedstawia kryteria wyboru dla grup. Została stworzona na podstawie badań przeprowadzanych podczas konsultacji społecznych.
1. Potencjalny beneficjent jest osobą z grupy defaworyzowanej
Potencjalny beneficjent nie jest osobą z grupy defaworyzowanej

2.

Operacja przyczynia się do rozwiązania zdiagnozowanego problemu przynajmniej 1 grupy defaworyzowanej
Operacja nie przyczynia się do rozwiązania zdiagnozowanego problemu grupy defaworyzowanej

3.

W operacji przewidziano zatrudnienie 1 osoby
W operacji nie przewidziano zatrudnienia osoby

4.

Operacja zawiera 2 elementy innowacyjności
Operacja nie zawiera 1 element innowacyjności

5.

Operacja wspiera przedsiębiorczość lokalną
Operacja nie posiada elementów wspierających lokalną przedsiębiorczość

6.

Operacja aktywizuje lokalne społeczeństwo
Operacja nie zawiera elementów aktywizacji lokalnego społeczeństwa

7.

Operacja promuje obszar działania LGD w szczególności dziedzictwo kulturowe, historyczne, ekologiczne produkty
Operacja nie zawiera elementów promocji obszaru działania LGD, w szczególności dziedzictwa kulturowego, historycznego, ekologicznych produktów

 

Procedury dotyczące grantów

doc Procedura ustalania kryteriów wyboru grantów

doc  Procedura wyboru i oceny grantobiorców

Procedura wyboru i oceny LSR

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 przez LGD. Prosimy o wypełnienie oraz o informację zwrotną na adres mailowy biura.

Przeczytaj Tu

Konsultacje społeczne – galeria

20151008_123514Zapraszamy do galerii zdjęć ze spotkań w ramach konsultacji społecznych. Zobacz

Cele planowane do realizacji w ramach LSR.

docZapraszamy do zapoznania się z artykułem oraz do konsultacji w sprawie LSR.

Zobacz