Prezentacja

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dot. wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Prezentacja do pobrania

Ogłoszenie o konsultacjach.

Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” będzie przeprowadzać spotkania informacyjno – konsultacyjne, których celem jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców i grantobiorców o możliwościach i zasadach pozyskania wsparcia na realizację operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2014-2020, o celach i zasadach przyznania dofinansowania oraz typach operacji, które będą mogły uzyskać wsparcie z budżetu LSR. Czytaj dalej Ogłoszenie o konsultacjach.

Informacja

Informujemy, że w dniu 13.05.2016r. została zakończona Procedura Rekrutacji pracowników na stanowiska specjalistów ds. realizacji strategii w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska- Gryf”.  W wyniku przeprowadzonej procedury zostały wybrane następujące kandydatki: Pani Karolina Wiewiór i Pani Monika Wachowicz.

 

Przedstawiamy Lokalną Strategię Rozwoju do konsultacji społecznych po wprowadzonych zmianach

Lokalna Strategia Rozwoju

Poszukujemy kandydatów na stanowiska specjalistów ds. realizacji strategii.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” ogłasza nabór kandydatów na stanowiska specjalistów ds. realizacji strategii.

docPobierz – Konkurs na specjalistę ds realizacji strategii

Dokumenty do konsultacji społecznych.

W związku ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” przedstawia załączone dokumenty do konsultacji społecznej. Uwagi prosimy kierować na adres mailowy lgdjedrzejow@onet.eu.

Kryteria wyboru grantobiorców.

Kryteria wyboru operacji.

Plan działania.

Procedura oceny i wyboru grantobiorców.

Procedura oceny i wyboru operacji.

Procedura ustalania kryteriów wyboru grantów.

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji.

Walne Zebranie Członków

Ogłoszenie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza członków na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 17 maja  2016r. o godz. 1100 w świetlicy Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9. Ewentualny drugi termin rozpocznie się w tym samym dniu o godzinie 1130.

W załączeniu porządek zebrania.

Zaproszenie na Walne w dniu 17.05.2016

 

Umowa na realizację LSR 2014-2020 podpisana.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego, w Sali Lustrzanej, przedstawiciele Zarządu Lokalnych Grup Działania z województwa Świętokrzyskiego podpisali umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.  Nasze Stowarzyszenie na tej uroczystości reprezentowali: Bogusława Wypych – Prezes Zarządu  i Waldemar Woźniak – Wiceprezes Zarządu.

IMG_5216IMG_5234                                                                        IMG_5290

Zdjęcia udostępnione przez ŚBRR              w Kielcach

 

Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy zainteresowane stowarzyszenia z powiatu jędrzejowskiego do wzięcia udziału w spotkaniu wyjazdowym Świętokrzyskiej Rady Pożytku Publicznego, które odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul 11 Listopada 83.

PROGRAM SPOTKANIA
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

26 kwietnia 2016 r.
miejsce spotkania: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83

11.30 – 11.40 Rejestracja uczestników

11.40 – 11.50 Rozpoczęcie spotkania – Agnieszka Piwnik – Piecyk, Pełnomocnik ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

11.50 – 12.00 Prezentacja Działalności Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Agnieszka Piwnik – Piecyk

12.00 – 12.10 Aktywność III sektora w powiecie jędrzejowskim – Karolina Jarosz, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ, Prezes Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich „Ab imo pectore”

12.10 – 12.40 Prezentacje organizacji pozarządowych powiatu jędrzejowskiego

12.40 – 12.50 Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – możliwości dla organizacji pozarządowych – Bogusława Wypych, Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf

12.50 – 13.30 Dyskusja

13.30 Zakończenie spotkania

VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach

W dniach 8-10 kwietnia 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – Gryf„ po raz ósmy uczestniczyło w  Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. Targi były okazją do zaprezentowania twórczości lokalnej. Na stoisku LGD można było podziwiać prace wykonane przez członków Stowarzyszenia „Jędrzejowska Galeria na Szlaku”. Odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość zaopatrzenia się w materiały promocyjne, informacyjne i gadżety. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały regionalne potrawy kulinarne. W tym roku były z nami  Nagłowice, Korytnica, Rakoszyn, Warzyn, Wolica, Rynek,  Staniowice,  Węgleszyn Dębina i Grudzyny, które wraz z nami promowały powiat jędrzejowski.