Przedstawiamy Lokalną Strategię Rozwoju do konsultacji społecznych po wprowadzonych zmianach

Lokalna Strategia Rozwoju

Poszukujemy kandydatów na stanowiska specjalistów ds. realizacji strategii.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” ogłasza nabór kandydatów na stanowiska specjalistów ds. realizacji strategii.

docPobierz – Konkurs na specjalistę ds realizacji strategii

Dokumenty do konsultacji społecznych.

W związku ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” przedstawia załączone dokumenty do konsultacji społecznej. Uwagi prosimy kierować na adres mailowy lgdjedrzejow@onet.eu.

Kryteria wyboru grantobiorców.

Kryteria wyboru operacji.

Plan działania.

Procedura oceny i wyboru grantobiorców.

Procedura oceny i wyboru operacji.

Procedura ustalania kryteriów wyboru grantów.

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji.

Walne Zebranie Członków

Ogłoszenie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza członków na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 17 maja  2016r. o godz. 1100 w świetlicy Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9. Ewentualny drugi termin rozpocznie się w tym samym dniu o godzinie 1130.

W załączeniu porządek zebrania.

Zaproszenie na Walne w dniu 17.05.2016

 

Umowa na realizację LSR 2014-2020 podpisana.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego, w Sali Lustrzanej, przedstawiciele Zarządu Lokalnych Grup Działania z województwa Świętokrzyskiego podpisali umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.  Nasze Stowarzyszenie na tej uroczystości reprezentowali: Bogusława Wypych – Prezes Zarządu  i Waldemar Woźniak – Wiceprezes Zarządu.

IMG_5216IMG_5234                                                                        IMG_5290

Zdjęcia udostępnione przez ŚBRR              w Kielcach

 

Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy zainteresowane stowarzyszenia z powiatu jędrzejowskiego do wzięcia udziału w spotkaniu wyjazdowym Świętokrzyskiej Rady Pożytku Publicznego, które odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul 11 Listopada 83.

PROGRAM SPOTKANIA
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

26 kwietnia 2016 r.
miejsce spotkania: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83

11.30 – 11.40 Rejestracja uczestników

11.40 – 11.50 Rozpoczęcie spotkania – Agnieszka Piwnik – Piecyk, Pełnomocnik ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

11.50 – 12.00 Prezentacja Działalności Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Agnieszka Piwnik – Piecyk

12.00 – 12.10 Aktywność III sektora w powiecie jędrzejowskim – Karolina Jarosz, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ, Prezes Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich „Ab imo pectore”

12.10 – 12.40 Prezentacje organizacji pozarządowych powiatu jędrzejowskiego

12.40 – 12.50 Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – możliwości dla organizacji pozarządowych – Bogusława Wypych, Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf

12.50 – 13.30 Dyskusja

13.30 Zakończenie spotkania

VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach

W dniach 8-10 kwietnia 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – Gryf„ po raz ósmy uczestniczyło w  Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. Targi były okazją do zaprezentowania twórczości lokalnej. Na stoisku LGD można było podziwiać prace wykonane przez członków Stowarzyszenia „Jędrzejowska Galeria na Szlaku”. Odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość zaopatrzenia się w materiały promocyjne, informacyjne i gadżety. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały regionalne potrawy kulinarne. W tym roku były z nami  Nagłowice, Korytnica, Rakoszyn, Warzyn, Wolica, Rynek,  Staniowice,  Węgleszyn Dębina i Grudzyny, które wraz z nami promowały powiat jędrzejowski.

 

Walne Zebranie Członków 28.12.2015r.

PROTOKÓŁ NR 5 Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW- 28. 12. 2015r

Informacja

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, Park Rozrywki i Miniatur „Sabat  Krajno”, Biegacz Świętokrzyski, Świętokrzyski Park Narodowy, Stowarzyszenie Biegam Bo Muszę w Kielcach organizuje wydarzenie pn. II Puchar Gór Świętokrzyskich Festiwal Biegowy, który odbędzie się w dniach 10-12.06.2016r. 

plakat-1 PROGRAM

Informacja na temat projektu pt.: „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”

AMD_dotacja-1