Informacja o wyborze doradcy zawodowego w projekcie LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie.

Protokół  z zapytania ofertowego 2-2017-RPOWS

Uwaga! ważna informacja dla chętnych do udziału w projekcie „LGD – owskie wparcie w biznesowym starcie”

Informujemy, że w dniu 14 czerwca 2017 roku zakończyliśmy rekrutacje do projektu „LGD – owskie wparcie w biznesowym starcie”.

Lista osób, które złożyły formularze rekrutacyjne:   lista rekrutacyjna

Zapytanie ofertowe – Wybór doradcy zawodowego/psychologa do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie ofertowe – Doradca Zawodowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe – Wybór członków Komisji Rekrutacyjnej do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie ofertowe – Komisja Rekrutacyjna

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Informujemy, iż termin naboru uczestników do projektu „LGD – owskie
wsparcie w biznesowym starcie” zostaje przedłużony do dnia 14 czerwca
2017 roku do godz. 15:30.

Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Informujemy, że przedłużamy termin naboru w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Nabór  będzie trwał do 31 maja 2017 r. 15.30.

Informacja dla wnioskodawców projektu „LGD -owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Informujemy, że ostatnim dniem składania Formularzy rekrutacyjnych do projektu jest 22.05.2017 rok (poniedziałek)

Prezentacja1

Dokumenty uczestnika projektu pn. „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”

  1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  2. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
  3. Harmonogram rzeczowo – finansowy
  4. Biznes plan
  5. Karta oceny biznesplanu
  6. Oświadczenie o pomocy de minimis
  7. Umowa o przyznanie wsparcia finansowego
  8. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego
  9. Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego
  10. Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych

Zapraszamy do udziału w projekcie „LGD -owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF””  jako partner zaprasza do udziału w projekcie  LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcierealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 10.4.1

Czytaj dalej Zapraszamy do udziału w projekcie „LGD -owskie wsparcie w biznesowym starcie”