Protokół z Posiedzenia Rady LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 21.06.2018r.

Protokół nr 6/2018 z dnia 21.06.2018r.

Rejestr interesów

Lista biorących udział w ocenie

 

 

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z rozeznaniem rynku na Zakup i dostawę odzieży roboczej  dla uczestników staży w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16

została wybrana oferta złożona przez:

EUROPOL S.C. Karol Soboń, Ryszard Soboń

Karczówkowska 11, 25-019 Kielce

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia w najwyższym stopniu wymagania Zamawiającego.

Zaproszenie na konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne

dotyczące planowanego naboru wniosków

w terminie od 02.07.2018r. do 16.07.2018r. na powierzenie grantów w ramach

przedsięwzięcia 1.2.3 Integracja międzypokoleniowa

– limit dostępnych środków 150 000,00zł

W załączeniu szczegółowe informacje – konsultacje

Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 10/2018/G na przedsięwzięcie 1.2.3 Integracja międzypokoleniowa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

działająca na terenie gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław.

Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu nr 10/2018/G  na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 Integracja międzypokoleniowa

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 2 lipca 2018 r. do  16 lipiec 2018 r.

Czytaj dalej Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 10/2018/G na przedsięwzięcie 1.2.3 Integracja międzypokoleniowa

Zmiana do zapytania ofertowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że nastąpiła zmiana w zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę odzieży roboczej dla uczestników staży w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe modyfikacja – zakup odzieży roboczej

Informujemy, że w związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW 2014-2020, ARiMR dokonała aktualizacji Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Nabory Wniosków – Dokumenty do pobrania dla poszczególnych przedsięwzięć lub poniżej:

PROW 2014-2020 – 19.2 – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB IPRO (od 06.06.2018)

Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami i terminowym ich złożeniem w wymaganym czasie określonym w umowie.

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę odzieży roboczej dla uczestników staży w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe – zakup odzieży roboczej

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 05.06.2018r

Protokół nr 5/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.

Lista obecności

Rejestr Interesów

Lista biorących udział w głosowaniu

XIII Jarmark Agroturystyczny w Tokarni

W niedzielę 3 czerwca br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich  już po raz dziesiąty reprezentowało powiat jędrzejowski na XIII Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni. Na stoisku LGD można było zaopatrzyć się w materiały promocyjno – informacyjne. W tym roku nasz powiat reprezentowały KGW z: Ignacówki, Wolicy, Staniowic oraz z Korytnicy. Jedynym z głównych elementów jarmarku był kolejny już konkurs kulinarny, który tym razem odbywał się pod hasłem „Ziółka i zioła ze świętokrzyskiego sioła”. Do rywalizacji przystąpiły zespoły i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu całego województwa świętokrzyskiego. W ogromnej większości zespoły tworzyły Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które do Tokarni przywiozły ze sobą najlepsze domowe i regionalne specjały. Komisja, której przewodniczył pan Jacek Kowalczyk, Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim musiała spróbować wyrobów ze wszystkich 35 stoisk, dlatego w wyborze najlepszego dania nie miała łatwego zadania. Jedną z atrakcji kulinarnych był tort z pokrzyw  z poziomkami, przygotowany przez gospodynie z Wolicy.Ostatecznie najlepszymi potrawami jarmarku wybrano:     1. Koło Gospodyń z Kozubowa za zupę z lubczyku, 2. Korytniczanki za polędwicę zawijaną z ziołami, 3. Gmina Bałtów za ziołowe pierożki  z płynnym żółtkiem.

W trakcie imprezy można też było zadbać o zdrowy wypoczynek dla całej rodziny,                       a panie, mogły wykonać bezpłatne badania cytologiczne w cytobusie. Przygotowano również wiele atrakcji dla najmłodszych.

Podczas XIII Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego w Parku Etnograficznym   w Tokarni na scenie można było usłyszeć Kapelę Stefana Wyczyńskiego z Lubczy, zespół Kielecczyzna, a także inne zespoły ludowe. Gwiazdą imprezy była wokalistka Cleo z zespołem.

Projekt zmian w LSR

Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR przekazujemy do konsultacji  projekt zmian w LSR:

LSR 29.05.2018

Wszystkie uwagi należy kierować do pracowników LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Dane kontaktowe w zakładce kontakt.