Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 -przedsięwzięcie 1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ogłoszenie na realizację przedsięwzięcia 1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Regulamin naboru wniosków nr 2/2016 -przedsięwzięcie 1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 .

Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacją wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Regulamin Pracy Rady.

Kryteria wyboru operacji – Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016 -przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie na realizację przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Regulamin naboru wniosków nr 1/2016 -przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 .

Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacją wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Regulamin Pracy Rady

Kryteria wyboru operacji – Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

 

Jarmark Ekologiczny – Pociąg do Natury oraz Dożynki Gminne w Jędrzejowie

W ubiegły weekend Stowarzyszenie uczestniczyło w imprezach okolicznościowych w Jędrzejowie.

W piątek i sobotę odbywał się V Festiwal Piosenki Turystycznej i Poetyckiej „Pociąg do Piosenki” – Wagonowe Tra La La Ciuchci Express Ponidzie. W ramach obchodów jubileuszowej imprezy zorganizowano Jarmark Ekologiczny. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Ekologiczne produkty rękodzielnicze, wykonane przez Jędrzejowską Galerię na Szlaku, przyciągały zwiedzających.

W niedzielę natomiast,  Lokalna Grupa Działania uczestniczyła w święcie plonów zorganizowanym przez Gminę Jędrzejów. Tu podobnie jak w sobotę uczestnicy mogli uzyskać informacje na temat planowanych naborów oraz zaopatrzyć się w album „Dobre praktyki”, wydanym przez nasze Stowarzyszenie.

LGD podczas Dożynek Powiatowych

W minioną niedzielę, 28 sierpnia, nasze Stowarzyszenie wzięło udział w Dożynkach Powiatowych Słupia 2016. Czytaj dalej LGD podczas Dożynek Powiatowych

Zarząd LGD planuje pierwszy nabór wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” uprzejmie informuje, iż planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w terminie 26 września  – 26 października br. w ramach następujących przedsięwzięć:

1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Limit dostępnych środków – 500 000,00 złotych.

1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Limit dostępnych środków – 866 400,00 złotych.

Zachęcamy beneficjentów do przygotowywania i składania wniosków w ramach ww. działań.

Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach pozyskania wsparcia na realizację operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2014-2020, o celach i zasadach przyznania dofinansowania oraz typach operacji, które będą mogły uzyskać wsparcie z budżetu LSR uzyskacie Państwo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, 28-300 Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9, III piętro w godz. 7 30 – 15 30, pod numerem telefonu: 41 386 41 14 oraz na stronie internetowej – www.lgdjedrzejow.pl.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” zaprasza            na spotkanie z pracownikiem Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia br. (wtorek) o godz. 1100 w Biurze LGD, ul. Armii Krajowej 9 III piętro. Zaproszenie kierujemy w szczególności do stowarzyszeń i fundacji zainteresowanych pozyskaniem funduszy na realizację projektów  unijnych. Na spotkaniu mile widziani przedstawiciele lokalnych samorządów.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 26. 08.2016r. (piątek) telefonicznie pod nr:  41 386-41-14 lub mailowo na adres: lgdjedrzejow@onet.eu

LGD na dożynkach gminnych w Piotrkowicach i w Zagórzu

W niedzielę 21 sierpnia nasze Stowarzyszenie wzięło udział w dożynkach gminnych gminy Wodzisław i gminy Nagłowice. Podczas imprezy pracownicy Biura LGD udzielali szczegółowych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych oraz informowali zainteresowanych o głównych założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej na lata 2014 – 2020.

Celem komunikacji jest aktywizacja społeczności lokalnej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

?????????????

 

?????????????

 

 

LGD na dożynkach gminno-parafialnych gminy Małogoszcz

W  niedzielę 14 sierpnia nasze Stowarzyszenie wzięło udział w dożynkach gminno-parafialnych gminy Małogoszcz, które w tym roku zostały zorganizowane w Woli Tesserowej. Podczas imprezy pracownicy Biura LGD udzielali szczegółowych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych oraz informowali zainteresowanych o głównych założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej na lata 2014 – 2020.

Celem komunikacji jest aktywizacja społeczności lokalnej.

20160814_182501 20160814_181952

20160814_161555

Wzory wniosków, umów i instrukcje

Wzory wniosków, umów i instrukcji można znaleźć na stronie:

http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje

Zaproszenie na spotkanie aktywizująco-informacyjno-integracyjne

Pobierz Zaproszenie