Ogłoszenie o naborze nr 4/2016 – przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie na realizację przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Regulamin naboru wniosków nr 4/2016 – przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 .

Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacją wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Regulamin Pracy Rady

Kryteria wyboru operacji – Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016 -przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie na realizację przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Regulamin naboru wniosków nr 3/2016 przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 .

Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacją wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Regulamin Pracy Rady

Kryteria wyboru operacji – Podejmowanie działalności gospodarczej

Zaproszenie na spotkanie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 października 2016 r. (czwartek) o godz. 1500 i   w dniu 7 października 2016r. (piątek) o godz. 1000  w Świetlicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 9 (parter), odbędą się bezpłatne spotkania informacyjno – szkoleniowe dotyczące zasad ubiegania się  o środki finansowe w ramach GRANTÓW. Podczas spotkania zostaną omówione kwestie związane z możliwością skorzystania z dofinansowania w zakresie przedsięwzięć: 1.2.2 Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych,  1.2.3. Integracja międzypokoleniowa, 1.2.4. Młodzi rodzice na rynku pracy, 1.3.2. Promocja obszaru LGD w tym promocja produktów i usług lokalnych, 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego, 1.3.4. Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD oraz kwestie związane z  prawidłowym wypełnianiem wniosków o przyznanie pomocy.

Zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do  Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Jędrzejowskiego.

Zainteresowanych prosimy o wybór jednego z proponowanych terminów oraz    o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 4. 10. 2016r. (wtorek) – telefonicznie pod nr:  41 386-41-14 lub mailowo na adres: lgdjedrzejow@onet.eu

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Dyrektor Biura LGD

Bogusława Wypych

 

 

 

 

 

Zaproszenie na spotkanie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 września 2016 r. (wtorek) o godz. 10 00 odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące zasad ubiegania się o środki finansowe w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Podczas spotkania zostaną omówione kwestie związane z prawidłowym wypełnianiem wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanów (cześć skierowana w głównej mierze dla osób chcących rozpocząć bądź rozwinąć działalność gospodarczą).

Spotkanie poprowadzi Pani Mirosława Mochocka  Z-ca Dyrektora  ds. PROW – Kierownik Biura PROW w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Czytaj dalej Zaproszenie na spotkanie

Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne

Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanymi naborami wniosków:

  1. w   terminie od 26 września – 25 października  2016 r. w ramach następujących przedsięwzięć:

      1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, limit   dostępnych środków – 866 400,00 złotych.

      1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych, limit dostępnych środków – 500 000,00  złotych

2. w   terminie od 10 października – 31 października  2016r. w ramach następujących przedsięwzięć:

     1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, limit dostępnych środków – 1 425 000,00 złotych.

     1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej, limit dostępnych środków – 1 954 880,00   złotych.

w każdej  z gmin powiatu jędrzejowskiego odbędą się bezpłatne spotkania  informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Czytaj dalej Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 -przedsięwzięcie 1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ogłoszenie na realizację przedsięwzięcia 1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Regulamin naboru wniosków nr 2/2016 -przedsięwzięcie 1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 .

Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacją wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Regulamin Pracy Rady.

Kryteria wyboru operacji – Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016 -przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie na realizację przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Regulamin naboru wniosków nr 1/2016 -przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 .

Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacją wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Regulamin Pracy Rady

Kryteria wyboru operacji – Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

 

Jarmark Ekologiczny – Pociąg do Natury oraz Dożynki Gminne w Jędrzejowie

W ubiegły weekend Stowarzyszenie uczestniczyło w imprezach okolicznościowych w Jędrzejowie.

W piątek i sobotę odbywał się V Festiwal Piosenki Turystycznej i Poetyckiej „Pociąg do Piosenki” – Wagonowe Tra La La Ciuchci Express Ponidzie. W ramach obchodów jubileuszowej imprezy zorganizowano Jarmark Ekologiczny. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Ekologiczne produkty rękodzielnicze, wykonane przez Jędrzejowską Galerię na Szlaku, przyciągały zwiedzających.

W niedzielę natomiast,  Lokalna Grupa Działania uczestniczyła w święcie plonów zorganizowanym przez Gminę Jędrzejów. Tu podobnie jak w sobotę uczestnicy mogli uzyskać informacje na temat planowanych naborów oraz zaopatrzyć się w album „Dobre praktyki”, wydanym przez nasze Stowarzyszenie.

LGD podczas Dożynek Powiatowych

W minioną niedzielę, 28 sierpnia, nasze Stowarzyszenie wzięło udział w Dożynkach Powiatowych Słupia 2016. Czytaj dalej LGD podczas Dożynek Powiatowych

Zarząd LGD planuje pierwszy nabór wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” uprzejmie informuje, iż planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w terminie 26 września  – 26 października br. w ramach następujących przedsięwzięć:

1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Limit dostępnych środków – 500 000,00 złotych.

1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Limit dostępnych środków – 866 400,00 złotych.

Zachęcamy beneficjentów do przygotowywania i składania wniosków w ramach ww. działań.

Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach pozyskania wsparcia na realizację operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2014-2020, o celach i zasadach przyznania dofinansowania oraz typach operacji, które będą mogły uzyskać wsparcie z budżetu LSR uzyskacie Państwo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, 28-300 Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9, III piętro w godz. 7 30 – 15 30, pod numerem telefonu: 41 386 41 14 oraz na stronie internetowej – www.lgdjedrzejow.pl.