Warto skorzystać!

Podobnie jak w ubiegłym okresie programowania, PROW 2007-2013,  pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” przy każdej stosownej okazji (festyny, uroczystości, imprezy okolicznościowe i inne spotkania lokalnej społeczności) będą świadczyli usługi doradcze  i informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w zakresie:

–  podejmowania działalności gospodarczej,

–  rozwijania działalności gospodarczej,

– dostosowania ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb   przedstawicieli grup defaworyzowanych,

–  organizacji szkoleń i spotkań integracyjno – aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych,

–  integracji międzypokoleniowej,

–  młodzi rodzice na rynku pracy,

–  budowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i  rekreacyjnej,

–  wzmacniania świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD,

–  zachowania dziedzictwa lokalnego,

–  promocji obszaru LGD, w tym promocja produktów i  usług lokalnych.

Serdecznie zapraszamy do pozyskania i poszerzenia wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania środków unijnych w powyżej wskazanych obszarach.

LGD na 100 – leciu OSP w Oksie

W ubiegłą niedzielę nasze Stowarzyszenie wzięło udział w uroczystości 100 – lecia OSP w Oksie, podczas którego pracownicy Biura LGD udzielali szczegółowych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych oraz informowali zainteresowanych o głównych założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej na lata 2014 – 2020.

Celem komunikacji jest aktywizacja społeczności lokalnej.

IMG_20160717_155823016 20160717_172724IMG_20160717_155235897_HDR

13781831_1077622422317673_709076618847995658_n 13700090_1077626475650601_5583768419459356306_n

Informacja

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ FIRMY

CHCESZ ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Firma AMD Group z Kielc poszukuje chętne osoby w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego do udziału w projekcie pt. „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”. Poszukiwane są przede wszystkim następujące osoby:

  • osoba odchodząca z rolnictwa zarejestrowana jako bezrobotna oraz członkowie jej rodziny zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobieta, lub osoba z niepełnosprawnościami, lub osoba długotrwale bezrobotna, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych, u których w przypadku zakwalifikowania do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu nastąpi przejście z KRUS do ZUS.

Celem projektu jest udzielenie bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do Biura Projektu w Kielcach przy ul. IX Wieków Kielc 8/6. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 609-049-578 lub 882-063-033 lub 882-117-695. Szczegółowe informacje można uzyskać również na stronie internetowej http://www.amd-group.pl/swietokrzyska-akademia-przedsiebiorczosci.html

Rekrutacja trwać będzie od 11 lipca 2016 r. do 22 lipca 2016 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Jeśli jesteście gotowi na otwarcie własnej firmy, to zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu.

Osoby zainteresowane mają możliwość pozyskania do 22 tys. zł na założenie własnej działalności oraz wsparcia pomostowego w wysokości 1700 zł co miesiąc przez pierwsze pół roku prowadzenia firmy.

Warto przeczytać!

* Dobre praktyki w zakresie integracji i aktywizacji lokalnego społeczeństwa

 

Warto przeczytać!

* Przykłady przedsiębiorczych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach PROW 2007 – 2013

 

Zapraszamy na nasze stoisko

Informujemy, że w najbliższą niedzielę podczas Jubileuszu 100 lecia OSP w Oksie nasze Stowarzyszenie w ramach aktywizacji lokalnej społeczności będzie udzielało informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych przez osoby chcące założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą, stowarzyszenia oraz osoby prawne.
Uroczystości rozpoczną się o godzinie 16:00 na placu strażackim.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

XVI Festyn Rodzinny „Krew Darem Życia” w Sobkowie

W dniu 10 lipca br.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” wzięło udział w XVI Festynie Rodzinnym „Krew Darem Życia” w Sobkowie. Podczas festynu udzielano szczegółowych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych przez osoby chcące założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą, stowarzyszenia oraz osoby prawne. Ponadto pracownicy stoiska informowali zainteresowanych o głównych założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej na lata 2014 – 2020.

Celem komunikacji jest aktywizacja społeczności lokalnej.

20160710_155925 20160710_152236 20160710_151918

Przydatna wiedza

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w ramach realizacji planu komunikacyjnego z lokalnym społeczeństwem przeprowadziła cykl szkoleń:

  • 4 lipca – „Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie” prowadzący prof. dr hab.  Zbigniew Makieła –  Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Uniwersytet Jagieloński,
  • 5 lipca – „Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu”  prowadzący Zdzisław Ginalski – pracownik CDR w Brwinowie o/Radom,
  • 6 lipca – „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej” – prowadzący mgr Kazimierz Niechciał – Doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Prawno – Podatkowej „Expert”.

Uczestnicy szkoleń uznali pozyskaną wiedzę za bardzo przydatną do zakładania, rozszerzania działalności gospodarczej, jak również do pozyskiwania środków unijnych.

IMG_20160704_091506822_HDR20160704_093819 IMG_20160706_091336788    IMG_20160705_091028412IMG_20160706_091313618 IMG_20160705_091036085

Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 17 maja 2016r.

PROTOKÓŁ Nr. 1 Z DNIA 17.05.2016r.

CELE LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 będzie realizować następujące  cele i przedsięwzięcia: Czytaj dalej CELE LGD