Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę cateringową w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, zaprasza do składania ofert cenowych na organizację i przeprowadzenie kursu/kursów podnoszących umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe: barmana i baristy w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”.

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie ofertowe

Informacja dotycząca Posiedzenia Rady w dniu 03.01.2017

Czytaj dalej Informacja dotycząca Posiedzenia Rady w dniu 03.01.2017

Poniesienie kompetencji kluczowych

W miesiącu grudniu rozpoczęły się dodatkowe zajęcia dla uczniów Technikum gastronomicznego w ramach projektu  „Teoria i praktyka szansą na lesze jutro”. W ramach zadania 1 „Poniesienie kompetencji kluczowych” w 8-osobowych grupach młodzież uczestniczyła w warsztatach  praktycznych z informatyki mające na celu podniesienie i doskonalenie umiejętności informatycznych m in. zakresu gastronomii.

Zagadnienia jakie były poruszane na zajęciach  to m.in. wykorzystanie sieci komputerowych i Internetu w gastronomii, oprogramowania biurowe, zarządzanie restauracją „Bistro” , tworzenie stron www oraz bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.  Dużym  zainteresowaniem  wśród młodzieży cieszyła się tematyka związana z zakładaniem, edycją i aktualizacją bloga kulinarnego.  Jednogłośnie stwierdzili, iż blog to obecnie bardzo modny temat, a pozyskane  umiejętności zaprocentuję w przyszłości. Uczniowie założyli i prowadzą blog kulinarnego na który umieszczają przepisy i mogą się pochwalić swoimi osiągnięciami.

Prowadzący zajęcia poruszył bardzo ważny temat  związany z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów,  sieci komputerowych i przesyłania danych  do zdalnych lokalizacji czyli bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali darmowe materiały piśmiennicze oraz pamięć przenośną. Zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie i zabezpieczenia, które doposażyły pracownie w ZSP Nr 2 i będą wykorzystywane na zajęciach w ramach projektu.

Informacja dotycząca Posiedzenia Rady w dniu 28.12.2016r.

Czytaj dalej Informacja dotycząca Posiedzenia Rady w dniu 28.12.2016r.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

zyczenia

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 4/2016

Czytaj dalej Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 4/2016

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 3/2016

Czytaj dalej Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 3/2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na wykonanie zakup i wymianę drzwi wewnętrznych   w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” :

DanaTrans

Mgr inż. Jerzy Pietrucha

Ul. Pińczowska 44

28-300 Jędrzejów

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na wykonanie usługi instalacji mechanicznej wyciągowej w pracowniach gastronomicznych   w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” :

PHU UWENT-POL

Jerzy Kieliś

Ul. Słowackiego 58

28-300 Jędrzejów

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.