Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 28.03.2017 – ocena wniosków grantowych złożonych w naborze 5/2017/G

Czytaj dalej Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 28.03.2017 – ocena wniosków grantowych złożonych w naborze 5/2017/G

LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie

w załączniku

Informacja dotycząca realizacji projektu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na dostawę strojów roboczych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” :

K.P.P.H. „MARTEX” PAWEŁ SKÓRA
28-300 Jędrzejów, ul. Przemysłowa 7b

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Informacja z wstępnej oceny wniosków grantowych Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 15 marca 2017r. – Nabory: 1/2017/G, 2/2017/G, 4/2017/G oraz 5/2017/G

Czytaj dalej Informacja z wstępnej oceny wniosków grantowych Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 15 marca 2017r. – Nabory: 1/2017/G, 2/2017/G, 4/2017/G oraz 5/2017/G

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę strojów roboczych dla uczniów w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie-ofertowe

LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów,  jako partner zaprasza do udziału w projekcie  LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 10.4.1

Szczegóły w załączniku

LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Ważna informacja dla realizujących wnioski ! Uruchomienie portalu ogłoszeń!

Począwszy od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl zostanie uruchomiony specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców zadań przewidzianych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Czytaj dalej Ważna informacja dla realizujących wnioski ! Uruchomienie portalu ogłoszeń!

Spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące wniosków grantowych

Informujemy, że w ramach realizacji planu komunikacji w dniach określonych poniżej odbędą się spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące postępów we wdrażaniu LSR.

W spotkaniach obowiązkowo powinni uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń zainteresowanych składaniem wniosków grantowych.

Harmonogram-konsultacji

Zaproszenie na bezpłatne seminarium

Plakat - Kraków

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.4 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.4 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD