Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2  w Jędrzejewie w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe – szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Uczniowie „Grota” śladami odnawialnych źródeł energii

W dniach 27 i 28 listopada uczniowie kl.III oraz 29 i 30 listopada uczniowie kl.II technikum elektrycznego, mechatronicznego i budowlanego wzięli udział w wycieczce edukacyjnej w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Celem wyjazdu było poszerzenie kompetencji naukowo – technicznych uczniów poprzez zapoznanie z budową, organizacją i funkcjonowaniem zakładów produkujących energię w sposób konwencjonalny i niekonwencjonalny. W ramach wycieczki młodzież zapoznała się z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii takich jak woda, słońce oraz geotermia. Uczestnicy zwiedzili elektrownię szczytowo- pompową w Międzybrodziu Bialskim zlokalizowaną na szczycie Góry Żar, a właściwie w jej wnętrzu (https://www.youtube.com/watch?v=haGPfyieI6s ). Zobaczyli jak działa zakład, zapoznali się z zasadą działania hydrogeneratorów i urządzeń pracujących w elektrowni. Zlokalizowane wewnątrz góry turbiny zajmują wraz z pozostałymi instalacjami przestrzeń o wielkości porównywalnej do kościoła mariackiego. Na szczycie góry Żar uczniowie zwiedzili ogromny sztuczny zbiornik wodny, który tworzy integralną część elektrowni oraz podziwiali niezwykłą panoramę Beskidu Małego. Jest to również miejsce sportu i rekreacji. Wierzchołek góry, ze względu na dobre warunki do latania w tym rejonie, jest pasem startowym dla lotniarzy i paralotniarzy. Południowy stok służy jako trasa narciarska, wzdłuż której kursuje kolej linowo-terenowa oraz wyciąg orczykowy. Na górze znajduje się również elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,6 MW zlokalizowana na wysokości 740 m n.p.m., co sprawia, że jest najwyżej położoną tego typu instalacją w Polsce. W elektrowni zainstalowane zostało 2400 paneli fotowoltaicznych, usytuowanych w 16 rzędach – każdy o mocy 250W. Oprócz elektrowni szczytowo-pompowej, która jest przeznaczona do regulacji systemu energetycznego tylko w czasie szczytów i zapadów obciążenia, uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem elektrowni zbiornikowej w Tresnej, która cały czas oddaje energię elektryczną do systemu. Kompleks energetyczny składa się z zapory ziemnej i hydroelektrowni o mocy 21 MW. W czasie wycieczki młodzież miała również możliwość zapoznania się z wykorzystaniem rekreacyjnym i grzewczym wód geotermalnych. W Białce Tatrzańskiej skorzystali z dobroczynnych właściwości wód w Termach Bania korzystając z licznych basenów z bąbelkami, jacuzzi, zjeżdżalni, rwącej rzeki czy basenu ze sztuczną falą. Woda w basenach Białczyńskiej Termy to woda mineralna, która dzięki energii Ziemi osiąga wysoką temperaturę. Zawiera ona: siarczki, krzemionkę, potas, wapń, magnez i żelazo. Podwyższona temperatura i lekko kwaśny odczyn ułatwiają wchłanianie przez organizm tych cennych substancji. Kąpiele w wodzie termalnej: obniżają poziom stresu, ułatwiają relaksację i przywracają równowagę psychofizyczną, poprawiają ciśnienie i przemianę materii, wspomagają proces odchudzania, eliminują bóle głowy o bezsenność, przyspieszają rekonwalescencję, eliminują schorzenia i niedoskonałości skóry, wyraźnie poprawiając jej wygląd. Innym wykorzystaniem wód geotermalnych jest ogrzewanie mieszkań i budynków usługowych. Taka magistrala ciepłownicza istnieje w miejscowości Bańska Niżna (https://www.youtube.com/watch?v=xCrXiWN8NEY ).

Uczniowie w trakcie pobytu na Podhalu korzystali z gościnnych progów schroniska położonego na polanie Głodówka (1138 m n.p.m.), na południowym stoku Cyrhli, przy drodze z Bukowiny Tatrzańskiej do Morskiego Oka. Jest to urokliwe miejsce skąd rozpościera się malowniczy widok na panoramę Tatr, który na zawsze pozostanie w pamięci.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali nauczyciele: Alicja Gardjew, Renata Walczak, Jacek Garus i Stanisław Łabęcki.

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z rozeznaniem rynku na Zakup i dostawę nowych książek w wersji papierowej dla uczestników              i prowadzących zajęcia z podniesienia kompetencji kluczowych oraz zajęć zawodowych w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16

została wybrana oferta złożona przez:

Polanglo Sp. z o.o.

Szyszkowa 20

 02-285 Warszawa

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia w najwyższym stopniu wymagania Zamawiającego w kryterium cena.

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na Zakup usługi polegającej na organizacji 2 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16 została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

MruCon Group Sp. z o.o.

Głuchowska 1/4, 60-101 Poznań

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia w najwyższym stopniu wymagania Zamawiającego w kryterium cena.

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę nowych książek w wersji papierowej dla uczestników    i prowadzących zajęcia z podniesienia kompetencji kluczowych oraz zajęć zawodowych  w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe – zakup podręczników

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na Zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni elektrycznej w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16 została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

Hurtownia Elektryczna i Wielobranżowa „ELTRON” 28-300 Jędrzejów, ul. Pińczowska 11 

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia w najwyższym stopniu wymagania Zamawiającego w kryterium cena.

Zajęcia zawodowe w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”

Rozpoczęły się zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach projektu „Wiedza
i doświadczenie naszym atutem” w zakresie odnawialnych źródeł energii. Uczniowie w niewielkich 8 osobowych grupach mają możliwość zapoznania się z budową i zasadą działania systemów energetyki odnawialnej OZE. W trakcie zajęć praktycznych młodzież projektuje, łączy i diagnozuje elementy instalacji elektrycznych/elektropneumatycznych i  układów sterowania. Uczniowie wraz z opiekunami biorą udział w wycieczkach przedmiotowych obejmujących w/w tematykę poznając zakłady i obiekty związane z OZE np. elektrownie wiatrowe, wodne, fotowoltaiczne itp.

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą „zakup usługi polegającej na organizacji 2 wyjazdów edukacyjnych” ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenie i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4- wzór umowy

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska- GRYF” ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów informuje, że  unieważnia postępowanie dt. „Zakupu usługi na organizację 2 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytania wykonawców w zakresie organizacji wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”.

W ZWIĄZKU Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Zakup usługi polegającej na organizacji 2 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie” w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU do Zamawiającego wpłynęły 2 zapytania:

Zapytanie nr 1:

W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy z Państwem ponawiam pytanie dotyczące programu poszczególnych wycieczek. Po głębokiej analizie i kilkunastu telefonach muszę niestety stwierdzić, że część z wymienionych przez Państwa w zamówieniu punktów programu nie jest możliwe do zrealizowania. Z udzielonych przez Panią w elektrowni szczytowo-pompowej informacji dowiedziałam się, że nie istnieje możliwość zobaczenia z bliska fotowoltaiki na Górze Żar,  ani elektrowni wodnej – Trensa, po zaporze można przejechać, bo jest tam normalna droga, a Muzeum Energetyki nie istnieje. Jeśli chodzi o drugą wycieczkę na farmę wiatrową Dobrut koło Iłży również nie ma możliwości wejścia. Można to miejsce jedynie zobaczyć z daleka. Ponadto nie istnieje według Pani z elektrowni konwencjonalnej w Kozienicach, elektrownia fotowoltaiczna w Kozienicach. Nie mogę również znaleźć o niej żadnej informacji. Taka sama sytuacja jest również z elektrownią fotowoltaiczną w Puławach.  Mam również pytanie w związku z Instytutem Badań w Puławach. Chciałabym dowiedzieć co to mają być zajęcia i przez kogo prowadzone. Niestety kiedy zadzwoniłam tam nikt nie wiedział nic na temat Instytutu Badań nad roślinami energetycznymi do biogazowni.

Odpowiedź:

Witam, w nawiązaniu do pani e-maila wyjaśniamy co następuje: odnośnie kompleksu energetycznego w Międzybrodziu Żywieckim i Bialskim przewodnik ma nam przedstawić całość kompleksu – historię i dzień dzisiejszy ze zwiedzaniem przede wszystkim elektrowni szczytowo-pompowej ze zbiornikiem na górze Żar i zapory ziemnej.

W zakresie wyjazdu 2 : zapoznanie młodzieży z historią, parametrami, problemami elektrowni wiatrowej przez osobę kompetentną – np. osoba związana z elektrownią. W Kozienicach chodzi nam głównie o zwiedzenie elektrowni konwencjonalnej, a w Puławach o Instytut badawczy zajmujący się roślinami energetycznymi- zakresem prac, osiągnięciami i itp. Co do instalacji fotowoltaicznej w Kozienicach lub Puławach albo innej chodzi nam też o ogólne przedstawienie przez kompetentną osobę zasad funkcjonowania w/w instalacji i jej obejrzenie (może być z daleka).

Zapytanie nr 2:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa zapytania ofertowego na organizację wyjazdów RPSW.08.05.01.-26-0076/16 proszę o informację czy w cenie mamy również wliczyć koszty biletów wstępu i przewodników po wymienionych obiektach – m.in. Muzeum Energetyki. Formularz ofertowy nie zawiera takiej pozycji w związku z tym proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź:

cena wyjazdów obejmuje wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść w związku z organizacją wyjazdów.

Zamawiający