Zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPOWS dla dwóch ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie-ofertowe-nr-5_2017_RPOWS

Informacja o wyborze prowadzącego doradztwo w projekcie LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie.

Informujemy, że do realizacji zadania pod nazwą przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie wybrana została firma HDA Centrum Szkolenia Doradztwa Finansowego i Biznesu.

Protokół 4/2017/RPOWS

Zapytanie ofertowe dla doradców na przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie ofertowe nr 4/2017/RPOWS

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Szkolenia dla uczestników projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Informujemy, że od dnia 10-17 lipiec 2017 rok odbędą się szkolenia dla  uczestników projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”
z następujących bloków tematycznych:
– prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,
– księgowość i podatki w małej firmie,
– zasady rozliczania dotacji,
– warsztaty pisania Biznes Planu.
Szczegółowe informacje będą przekazane telefonicznie.

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej w projekcie LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie.

Informujemy, że do realizacji zadania pod nazwą przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie wybrany został Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie.

Protokół z zapytania ofertowego 3/2017/RPOWS

Wyniki rekrutacji do projektu LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Uzupełnienie treści zapytania ofertowego dla wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Informujemy, że w punkcie „X.”  Zapytania ofertowego  na końcu dodaje się zapis: „Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny”

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPOWS dla wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie ofertowe 3/2017/RPOWS

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA !!!

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” jako partner wiodący ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu pn.: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” dla osób:

Czytaj dalej REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA !!!

Informacja o wyborze komisji rekrutacujnej w projekcie LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie.

Protokół z zapytania ofertowego 1-2017-RPOWS