Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu kelnerskiego podnoszącego umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uczestników projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie-ofertowe-kurs kelnerski

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę cateringową w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie-ofertowe-catering

Informacja o unieważnieniu postępowania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje, że postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest zakup usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostaje unieważnione.

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje, że postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie kursu kelnerskiego
podnoszącego umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uczestników projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zostaje unieważnione.

 

Płatne staże u pracodawców branży gastronomicznej w ramach projektu „TEORIA I PRAKTYKA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” – lipiec 2017 r.

W okresie wakacyjnym młodzież Technikum Gastronomicznego biorąca udział w projekcie „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” realizowanym przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  odbywa  miesięczny staż u pracodawcy branży gastronomicznej powiatu jędrzejowskiego. Uczniowie w ramach pracy otrzymają stypendium stażowe. W ramach projektu uczestnikom zostały zakupione stroje kucharskie niezbędne w wykonywaniu pracy w zakładach gastronomicznych oraz zapewniony został dojazd do miejsca odbywania stażu.

W miesiącu lipcu praktyki odbywają 4 osoby w „Pałacu Koronnym” w Świątnikach, 3 osoby w „Starej Fabryce” w Małogoszczu, 3 osoby w „Andreowii” w Sudole oraz 1 osoba w „Sielsko na Wygodzie” w Wygodzie. Realizacja stażu to dla uczniów jest szansą na zapoznanie ze specyfiką pracy w zawodzie zgodnym z kierunkiem kształcenia oraz okazją do zarobienia pierwszych pieniędzy. Podczas 150 godzin stażu młodzież poznała między innymi specyfikę pracy w kuchni opanowując przy tym podstawowe techniki sporządzania potraw różnego typu oraz jak dobrze zaplanować kartę dań i napojów. Pracując  na sali restauracyjnej stażyści mieli okazję zapoznania się  z techniką i organizacją pracy podczas podawania potraw i napojów przy obsłudze gościa indywidualnego i grupowego oraz organizacją imprez okolicznościowych. Ponadto zapoznali się z zadaniami pracy w części noclegowej obiektu oraz specyfiką pracy w dziele finansowo-księgowym. Szerokie spektrum obowiązków i opanowanych  umiejętności podczas stażu to przygotowanie uczniów Technikum do podjęcia pracy w branży gastronomicznej na różnych stanowiskach, zarówno jako pracownicy u potencjalnego pracodawcy, jak i poznanie zasad pracy od strony przedsiębiorcy dla planujących własną działalność gospodarczą. Pierwsza praca to również możliwość do pochwalenia się w CV doświadczeniem zawodowym, a więc i większa szansa do wejścia na współczesny rynek pracy.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę cateringową w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie-ofertowe-catering

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu kelnerskiego podnoszącego umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uczestników projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie-ofertowe-kurs

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na usługę przewozu uczniów w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” :

Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowe „KRAL” Spółka Jawna
Ul. Dygasińskiego 125, 28-300 Jędrzejów

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę przewozu uczniów w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie-ofertowe

Promocja projektu

W dniach 18-19 maja w ZSP nr 2  odbyły się Dni Otwarte, podczas których promowano projekt, jednocześnie upowszechniając zagadnienia dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn w wybranym zawodzie. Uczniowie klasy IV zakończyli udział w projekcie i otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie.