Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w zakresie działania :

1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Tytuł operacji Kwota wsparcia
Utworzenie zakładu regeneracji zacisków hamulcowych 75 000,00
Utworzenie zakładu naprawy i serwisu sprzętu ogrodniczego 75 000,00
Podjęcie działalności gospodarczej w celu utworzenia zakładu montersko – spawalniczego 75 000,00
Utworzenie nowego przedsiębiorstwa usługowego 75 000,00
Zakup maszyn i urządzeń celem rozpoczęcia działalności polegającej  na wykonywaniu robót remontowo – wykończeniowych 75 000,00
Ekologiczna mobilna myjnia parowa 75 000,00
  Zakup wyposażenia umożliwiającego założenie działalności gospodarczej  w postaci sklepu z kosmetykami 75 000,00
Wykonywanie mebli ze starego drewna 75 000,00
Studio filmowe i fotograficzne Cannonade 75 000,00
Stworzenie zakładu wulkanizacyjno – mechanicznego 75 000,00
Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produktów i usług poligrafii laserowej poprzez zakup nowoczesnych urządzeń 75 000,00
Rozwój turystyki poprzez organizowanie spływów kajakowych i utworzenie wypożyczalni 75 000,00
Biuro rachunkowe 75 000,00
Założenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą Agencja Ślubna : Perfekt 75 000,00
„U Jędzy” – uruchomienie obiektu wypoczynkowego oferującego  miejsca noclegowe i organizację spływów kajakowych wraz z wypożyczeniem kajaków w powiecie jędrzejowskim 75 000,00
Utworzenie biura usług projektowych i geodezyjnych. 75 000,00
Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na otworzeniu biura usług geodezyjnych 75 000,00
Utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej – wypożyczalni rowerów  „Na Piaskach” 75 000,00
Gabinet logopedyczno – terapeutyczny 75 000,00
Utworzenie zakładu produkującego tłoczone oleje roślinne i soki naturalne 75 000,00
Utworzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego 75 000,00

 

Ogólna kwota wsparcia na to zadanie 1 500 000,00 zł.

                                                                Bogusława Wypych                                                                                                                                                     

Dobre Praktyki c.d.

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  zakresie działania :

1.2.1. Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej                        i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Wnioskodawca Tytuł operacji Kwota wsparcia
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kozłowie Skwerek przy Kościele – dostosowanie i poprawa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w m. Kozłów

 

191 823,00

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich                         w Jędrzejowie

 

187 187,00

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Przyłęczek Wielopokoleniowa świetlica     w Przyłęczku

 

166 406,00

Ochotnicza Straż Pożarna            w Imielnie Adaptacja pomieszczeń budynku strażnicy OSP w Imielnie na potrzeby świetlicy wiejskiej

 

        130 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna              w Błogoszowie Przebudowa strażnicy OSP,      w celu organizacji ogólnodostępnego miejsca spotkań międzypokoleniowych              w miejscowości Błogoszów

 

       139 639,00
Ochotnicza Straż Pożarna           w Helenówce Adaptacja części pomieszczeń budynku byłej szkoły w Helenówce na potrzeby świetlicy wiejskiej

 

187 187,00

Ochotnicza Straż Pożarna             w Mieronicach Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej przy Domu Ludowym                          w Mieronicach

 

166 406,00

Stowarzyszenie „Kosmos” „Rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Raków”

 

        130 000,00

Ogólna kwota wsparcia na to zadanie 1 425 204 zł.

                                                                                                      Bogusława Wypych                                

 

Dobre Praktyki

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  zakresie działania :

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wniskodawca Tytuł operacji Kwota wsparcia
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Książe Skroniów Budowa świetlicy wiejskiej                                w miejscowości Książe  Skroniów 299 429,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

 

Budowa skweru utwardzonego kostką brukową oraz zagospodarowanie terenu wokół placu przy kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła  w Rembieszycach 112 390,00
Stowarzyszenie „Łysaków” Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 212 475,00
Fundacja Kreatywnej Przestrzeni  i Rozwoju Camposfera Budowa terenu rekreacyjno-sportowego  w Klimontowie 80 141,00
Fundacja Perspektywy i Rozwój Budowa terenu rekreacyjno-sportowego  w Łowini 80 448,00
Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”

 

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Trzciniec. 142 578,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn „Mierzyniak” Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzynie 299 999,00
Stowarzyszenie Świętego Piotra i Pawła Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Wola Tesserowa, Karsznice, Rembieszyce i Lipnica

 

111 708,00
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Marii Magdaleny w Chomentowie Plac rekreacyjno-turystyczny przy kościele w Chomentowie 269 476,00
Ochotnicza Straż Pożarna  w  Oksie Stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Oksa 86 379,00

 

Ogólna kwota wsparcia na to zadanie 1 695 023 zł

                                                                                                      Bogusława Wypych

Dobre praktyki w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wydamy cykl artykułów mających na celu promowanie  dobrych praktyk w realizowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”                   w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020.  Niech będzie to dobrym przykładem i zachętą dla podmiotów ekonomii społecznej do składania wniosków i racjonalnego wykorzystywania środków unijnych.

Dotychczas  z tego programu, pozyskując  środki finansowe z Unii Europejskiej skorzystało :

– 146 podmiotów ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia,)

– 14 przedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą

– 20 osób podejmujących działalność gospodarczą

– 4 jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność  prawną

Za dobre praktyki należy uznać również  bardzo duże zaktywizowanie lokalnych stowarzyszeń, które w sumie złożyły 146 wniosków.

Informacja o wynikach naboru 11/2018/G – lista wybranych grantobiorców

Protokół nr 13/2018 z dnia 14.11.2018r.

Rejestr interesów

Lista wybranych grantobiorców – Nabór 11/2018/G

Szanowni przedsiębiorcy,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w imieniu Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Fundacji Firm Rodzinnych serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu „O biznesie przy kawie” które odbędzie się 22.11 br (czwartek) o godz. 16.00 w Terminalu Spotkań (ul. Głowackiego 9, Kielce).

Szczegóły spotkania znajdą Państwo na  stronie internetowej:

https://szpp.eu/pl/2054-O_Biznesie_przy_kawie__zaproszenie.html

Konkurs na „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju – IV edycja” Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA w ramach Funduszu Małych Grantów EKO-UNII.

www.eko-unia.org.pl/granty/ 

 

Ostatni nabór na granty.

Aktualnie zakończyliśmy nabór na wnioski grantowe z zakresu przedsięwzięcia  „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Wpłynęło 18 wniosków na kwotę 202 677,60 złotych.
Informujemy, że w bieżącym roku nie będzie już naboru na wnioski grantowe.
Środki finansowe przeznaczone na te działania zostały już wyczerpane.

Dziękuję grantobiorcom za realizację bardzo ciekawych projektów grantowych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju naszego obszaru działania.

Bogusława Wypych

Będą podpisane kolejne umowy.

W poniedziałek 29 października podpiszemy umowy z grantobiorcami, którzy złożyli granty w zakresie przedsięwzięcia „Młodzi rodzice na rynku pracy”. Wśród złożonych wniosków znalazły się między innymi : seminaria „Prawa
i obowiązki młodych rodziców na rynku pracy” , „Znów aktywni – powrót na rynek pracy” ; seminarium dla młodych rodziców chcących powrócić na rynek pracy „Prawo pracy” , „Poznaj swoje prawa i obowiązki”.

Odbędzie się konferencja – debata „Młodzi rodzice na rynku pracy”. Również
w ramach grantu będzie zorganizowana wizyta studyjna – dobre praktyki.

Realizacja tych grantów w znacznym stopniu wesprze przedsiębiorców i osoby młode, które planują odnaleźć się na rynku pracy.

Zapraszamy młodych rodziców i przedsiębiorców do korzystania
z przedstawionych ofert poszerzenia swojej wiedzy
w obszarze przedsiębiorczości.

Informacje o terminie realizacji będą podawane na bieżąco.

 

                                                                                                Bogusława Wypych

Zapraszamy na szkolenie pn. „Zmiany w podatku dochodowym i podatku VAT w 2018 roku oraz proponowane zmiany w 2019 roku” , które odbędzie się w dniu 16.10.2018 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w Świetlicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie (parter), ul Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów.

Szkolenie poprowadzi Doradca Prawno – Podatkowy Pan Kazimierz Niechciał.

W załączeniu szczegółowy zakres szkolenia:  Szkolenie

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”