UWAGA ! Ważna informacja dotycząca pracy biura LGD

Informujemy, że ze względu na wzrost rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz bezpieczeństwo wnioskodawców i pracowników biura, podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu zaplanowanych na drugą połowę listopada 2020 roku naborów wniosków na przedsięwzięcia „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” oraz „Rozwój działalności gospodarczej”.  O nowych terminach naborów będziemy na bieżąco informować na stronie LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.

Ponadto informujemy również, że aktualnie nie mamy możliwości oceny przez Radę LGD wniosków grantowych  złożonych w naborze 15/2020/G na przedsięwzięcie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” zakończonym w dniu 28.09.2020r.  Ich ocena  zostaje przesunięta na okres  ograniczenia obostrzeń związanych z koronawirusem, co da możliwość bezpiecznej oceny zgodnej  z regulaminem Rady.

Prosimy również o cierpliwość podmioty, których wnioski zostały wybrane do finansowania i oczekują na podpisanie umowy. Planowane terminy również mogą zostać znacznie wydłużone, ze względu na to iż w tym przypadku jesteśmy uzależnieni od oceny złożonych projektów grantowych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego  w Kielcach.

Prosimy o wyrozumiałość i  życzymy dużo zdrowia.

Przypominany również, że z pracownikami LGD można się konsultować korzystając  z następujących nr kontaktowych:

Bogusława Wypych – 505 624 700

Marta Suwała – 505 237 056

Anna Stradomska – 504 322 547

Karolina Wiewiór – 509 451 066

Telefon stacjonarny/ Fax –   41 386 41 14  codziennie w godzinach 7:30-15:30

Email: lgdjedrzejow@onet.eu

 

Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia

Lokalna Grupa  Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

Bogusława Wypych

Informujemy, że od dziś kontakt z  pracownikami  LGD „Ziemia Jędrzejowska-GRYF” będzie odbywać  się za pośrednictwem indywidualnych służbowych numerów telefonicznych tj.:

Bogusława Wypych – Dyrektor Biura LGD – tel. 505 624 700

Marta Suwała – Księgowa w biurze LGD – tel. 505 237 056

Anna Stradomska – Specjalista ds. administracyjno – biurowych – tel. 504 322 547

Karolina Wiewiór – Specjalista ds. realizacji strategii – tel. 509 451 066

Telefon stacjonarny/ Fax –   41 386 41 14   pozostaje nadal aktualny.

Informacja dla wnioskodawców grantowych

28 września br zakończył się nabór wniosków na przedsięwzięcie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”, nabór trwał od 14 września. W okresie naboru wpłynęło 29 wniosków grantowych na kwotę 367 034,00 zł Kwota o jaką grantobiorcy mogli się ubiegać musiała być większa od 5 tysięcy i nie większa niż 15 tysięcy. Jak widać zaplanowana na ten nabór kwota (200 tysięcy zł) okazała się niewystarczająca. Aktualnie złożone wnioski przechodzą procedurę sprawdzania dokumentów pod względem formalnym. Ocena wniosków przez Radę LGD zaplanowana jest na drugą połowę października.
Bogusława Wypych

Zapraszamy do udziału w projekcie – UWAGA – termin rekrutacji przedłużony do 15 października 2020

Klub Seniora w Nowej Wsi dostępny 5 dni w tygodniu od 8 do16, 20 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego Do każdego uczestnika projektu chcemy podejść holistycznie, dbając o poprawę nie tylko aspektów zdrowotnych, samodzielności ale stanu umysłu.

OD UCZESTNIKÓW PROJEKTU NIE BĘDĄ POBIERANE ŻADNE OPŁATY.

Grupę docelową Stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność, zamieszkujący w Gminie Nagłowice w wieku 60+ (Kobiety w wieku powyżej 60 lat, Mężczyźni w wieku powyżej 65 lat), osoby samotne lub żyjące w rodzinach, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Ograniczona liczba miejsc (20 osób na rok) w Klubie Seniora wynika z możliwości lokalowych.

Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z kilku warsztatów.
WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY DLA SENIORÓW
WARSZTATY KOMPUTEROWE
WARSZTATY KULINARNE
WARSZTATY WIKLINIARSKIE
WARSZTATY GIMNASTYCZNE
WARSZTATY.SEROWARSKIE
WARSZTATY PSZCZELARSKIE
WARSZTATY ZIELARSKIE I HORTITERAPEUTYCZNE
WARSZTATY ZDROWY TRYB ŻYCIA

Uwaga termin rekrutacji przedłożony do 15 października 2020 roku.

Link do strony projektu : http://www.senior.sos.pl/ 

Szczegóły w załączeniu:

Karta informacyjna

Formularz złoszeniowy

Konsultacje społeczne LSR

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Zmiany dotyczą przewalutowania Lokalnej Strategii Rozwoju z PLN na EURO,
w celu wykorzystania różnic kursowych.

LSR- wersja po przewalutowaniu na euro

Zaproszenie na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków

Zarząd LGD  „ Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków LGD, które odbędzie się w dniu 18 września 2020r. (piątek)  o godz. 1300w świetlicy Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 9.           W przypadku braku kworum w pierwszym terminie,  drugi termin                 w tym samym dniu  o godzinie 1330.

Porządek obrad w załączniku:

Porządek obrad

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 15/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Ogłoszenie o naborze 15/2020/G -1.3.3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

1.3.3 Regulamin naboru wniosków

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 15/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

BEZPŁATNA LINIA AUTOBUSOWA – INFORMACJE PRAKTYCZNE

 

Szanowni Państwo,

Cudze chwalicie, swego nie znacie…

Z inicjatywy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego uruchomiono bezpłatną linię autokarową łączącą Kielce ze Świętym Krzyżem.  We wtorek, po oficjalnej Konferencji Prasowej miał miejsce pierwszy specjalny inauguracyjny przejazd autokaru.  

Autobus turystyczny, oklejony zdjęciami z regionu, pierwszych turystów zabierze na Święty Krzyż już 15 sierpnia 2020 roku! Będzie kursował do 27 września 2020. Autobus będzie się zatrzymywał na ośmiu przystankach na trasie (tabela z przystankami i harmonogram kursów poniżej).  Będzie kursował w każdy weekend (sobota i niedziela) 3 razy dziennie aż do końca września 2020 r. plus dodatkowo jeden kurs – 14 września (poniedziałek) – kiedy to na Św. Krzyżu odbywa się główna uroczystość w ramach Odpustu Podniesienia Drzewa Krzyża Świętego (wyjazd z Kielc godz. 10.00 / wyjazd ze Św. Krzyża godz. 14.00).

Przystanki i harmonogram kursów:

Kielce- Święty krzyż 1 kurs 2 kurs 3 kurs
Kadzielnia (parking dla autokarów) 10:00
Dworzec PKP 06:30 10:08 14:30
Cedzyna – parking przy hotelu Echo 06:50 10:28 14:50
Mąchocice – parking za hotelem Ameliówka 06:57 10:35 14:57
Ciekoty – pętla autobusowa przy Szklanym Domu 07:04 10:42 15:04
Święta Katarzyna – parking przy Jodełce 07:11 10:50 15:12
Bieliny – przystanek przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej / Krótkiej – pensjonat pod kogutami 07:19 11:05 15:27
Huta Szklana – parking (lub okolice) 07:34 11:14 15:36
Święty Krzyż (pętla) 07:43 11:20 15:42
Święty Krzyż- Kielce 1 kurs 2 kurs 3 kurs
Święty Krzyż (pętla) 08:40 12:45 18:00
Huta Szklana – parking (lub okolice) 08:46 12:51 18:06
Bieliny – przystanek przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej / Krótkiej – pensjonat pod kogutami 08:56 13:00 18:12
Święta Katarzyna – parking przy Jodełce 09:11 13:15 18:27
Ciekoty – pętla autobusowa przy Szklanym Domu 09:19 13:22 18:35
Mąchocice – parking za hotelem Ameliówka 09:26 13:29 18:44
Cedzyna – parking przy hotelu Echo 09:34 13:36 18:51
Dworzec PKP 09:54 13:56 19:11
Kadzielnia (parking dla autokarów) 14:04

Uzupełnieniem przejazdu będzie obsługa przewodnicka w autokarze. Autokar jest pięknie obrandowany, klimatyzowany, z dwoma ekranami na których w drodze powrotnej prezentowane będą filmy o regionie. Zachęcamy mieszkańców i przedsiębiorców, działających na Państwa obszarze w branży turystycznej do wykorzystania tej darmowej usługi transportowej. Korzyści z wprowadzenia bezpłatnej linii autobusowej na trasie Kielce – Święty Krzyż będą mieć zarówno turyści i przedsiębiorcy działających w branży turystycznej, jak i  mieszkańcy.

  • Dla turystów to przede wszystkim rozwiązanie problemu braku komunikacji między Kielcami a najważniejszymi miejscami turystycznymi Gór Świętokrzyskich – Świętą Katarzyną i Świętym Krzyżem a także udogodnienie dla wszystkich zainteresowanych jednodniowym przejściem najpopularniejszym szlakiem w regionie ze Świętej Katarzyny przez Łysicę na Święty Krzyż. Dzięki autobusowi będą mogli wrócić bezpośrednio do Świętej Katarzyny.
  • Dla przedsiębiorców bezpłatna linia pozwoli rozszerzyć ofertę – będzie można dołączyć bezpłatny przejazd do pakietów oferowanych przez hotelarzy, biura podróży i inne podmioty turystyczne.
  • Dla mieszkańców to z kolei rozwiązanie problemu osób niezmotoryzowanych, a zainteresowanych zwiedzaniem okolic Łysogór a także działanie na rzecz osób starszych, chorych, dla których bezpłatny autobus to obecnie jedyna opcja umożliwiająca dotarcie do atrakcji Łysogór.

Więcej informacji oraz rezerwacja biletów

System rezerwacji biletów jest dostępny na stronie internetowej www.swietokrzyskie.travel.  Wejście do systemu poprzez kliknięcie na baner główny.

Aby zrobić rezerwację należy wypełnić formularz (wybrać trasę, datę i godzinę kursu, podać liczbę miejsc, imię i nazwisko,  numer telefonu  oraz e-mail – na podany adres zostanie wysłany link aktywacyjny do potwierdzenia rezerwacji, w który należy kliknąć,).  Po kliknięciu wygeneruje się bilet z numerem rezerwacji, który należy w formie papierowej lub elektronicznej okazać kierowcy. Limit rezerwacji indywidualnych to 5 biletów na 1 osobę. Po przekroczeniu ilości dostępnych miejsc – system automatycznie zablokuje zapis na daną linię (dzień/godzinę).

Uwaga! W przypadku przedsiębiorców (biur podróży, hoteli, atrakcji turystycznych itp.) istnieje możliwość dokonywania rezerwacji dla większej (niż 5) ilości osób.

W przypadku rezerwacji grupowych,  jakichkolwiek pytań lub celem ustalenia szczegółów prosimy o kontakt mejlowy: autobusturystyczny@swietokrzyskie.travel

Osoby do kontaktu w sprawie autobusu:

– dni powszednie: Magda Mazgaj, tel. 517 442 478

– weekendy: Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach: tel. 41 348 00 60

Liczymy, że w tym wciąż trudnym pandemicznym okresie autokar uatrakcyjni ofertę turystyczną Świętokrzyskiego.

Pozdrawiamy,

Regionalna Organizacja Turystyczna                                                                        Województwa Świętokrzyskiego                                                                                         ul. H. Sienkiewicza 78                                                                                                     25-501 Kielce
(Best Western Grand Hotel – 4 piętro)