Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza
do składania ofert na Budowę wiaty w Sędziszowie
w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (zadanie C.6 Utworzenie miejsca wypoczynku na zbiegu szlaków poprzez budowę wiaty na utwardzonej nawierzchni w Sędziszowie).

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Budowa wiaty – altana z zapleczem sanitarno-gospodarczym ETAP I

Budowa wiaty – altana z zapleczem sanitarno-gospodarczym ETAP II

WE1

WE2

Wiata – Elewacje

Wiata – opis

Wiata – pochylnia

Wiata – przekroje

Wiata – rzuty

Wiata – stolarka(1)

Specyfikacja – Sędziszów Rynek-1

 

Zapytanie ofertowe – Inspektor nadzoru – Wyznaczenie szlaku Rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. „Szlak Błogosławionej Zofii Czeskiej”

zapytanie inspektor nadzoru

Formularz ofertowy inspektor nadzoru

Informacja o bezpłatnych spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych

Drodzy wnioskodawcy z uwagi na panującą aktualnie sytuację  związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2 bezpłatne bezpośrednie spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące naborów nr 12/2020 ,13/2020, 12/2020/G, 13/2020/G oraz 14/2020/G w gminach nie będą realizowane.

Mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie Nas Wszystkich, prosimy o powstrzymywanie się od bezpośredniego załatwiania spraw na miejscu w siedzibie Biura.

Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pracownicy Biura są do Państwa dyspozycji codziennie od godz. 7.30 do 15.30 pod numerami telefonów: 41/386 41-14.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą mailową na adres: lgdjedrzejow@onet.eu

Złożenie wniosku odbywać się będzie w takiej formie jak dotychczas, jednakże weryfikacja załączników zostanie dokonana po 24 godzinnej kwarantannie dokumentacji.

Dziękujemy za zrozumienie. Prosimy o pozostawanie w domach.

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 14/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Organizacja szkoleń i spotkań interacyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 14/2020/G w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Organizacja szkoleń i spotkań interacyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych 

Regulamin naboru wniosków Przedsięwzięcie 1.2.2 – Nabór 14/2020/G – Organizacja szkoleń i spotkań interacyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych

 

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 14/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Organizacja szkoleń i spotkań interacyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 13/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/2020/G na Przedsięwzięcie 1.3.3 zachowanie dziedzictwa lokalnego

Regulamin naboru wniosków – Przedsięwziecie 1.3.3 – Nabór 13/2020/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 13/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 12/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.2 – Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych

Ogłoszenie o naborze nr 12/2020/G Przedsięwziecie 1.3.2 – Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych

Regulamin naboru wniosków Przedsięwzięcie 1.3.2  – Nabór 12/2020/G – Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 12/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.2 – Promocja obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych

Ogłoszenie o naborze nr 13/2020 – przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 13/2020 – przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Regulamin naboru wniosków nr 13/2020 na przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze nr 13/2020 – przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 12/2020 – przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/2020 na przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Regulamin naboru wniosków – nr 12/2020 – przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze nr 12/2020 – przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

PODZIĘKOWANIE

            Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” serdecznie dziękują Ochotniczej Straży Pożarnej                        w Nagłowicach za przekazanie maseczek ochronnych w ramach akcji prowadzonej wspólnie z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwem                   w Nagłowicach.

Informacja

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” planowanie na maj 2020 roku nabory wniosków odbędą się zgodnie harmonogramem naborów.

Zaplanowano nabory na następujące działania:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej – od 11 maja do 1 czerwca 2020r. – dostępny limit środków 600 000,00zł.
  • Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych – od 11 maja do 1 czerwca 2020r. – dostępny limit środków 80 000,00zł.
  • Promocja obszaru LGD w tym promocja produktów i usług lokalnych – od 15 maja do 5 czerwca 2020r. – dostępny limit środków 80 000,00zł.
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego – od 15 maja do 5 czerwca 2020r. – dostępny limit środków 225 000,00zł.
  • Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno – aktywizujących dedytkowanych grupom defaworyzowanym – od 15 maja do 5 czerwca 2020r. – dostępny limit środków 150 000,00zł.

W związku z aktualną sytuacją w kraju nabory będą trwać 3 tygodnie. Konsultacje w ramach naborów będą odbywać się telefonicznie lub e mailowo.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pogorszenia sytuacji związanej z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 terminy naborów mogą ulec zmianie.