Zaproszenie na konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne

dotyczące planowanego naboru wniosków

w terminie od 02.07.2018r. do 16.07.2018r. na powierzenie grantów w ramach

przedsięwzięcia 1.2.3 Integracja międzypokoleniowa

– limit dostępnych środków 150 000,00zł

W załączeniu szczegółowe informacje – konsultacje

Informujemy, że w związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW 2014-2020, ARiMR dokonała aktualizacji Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Nabory Wniosków – Dokumenty do pobrania dla poszczególnych przedsięwzięć lub poniżej:

PROW 2014-2020 – 19.2 – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB IPRO (od 06.06.2018)

Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami i terminowym ich złożeniem w wymaganym czasie określonym w umowie.

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 05.06.2018r

Protokół nr 5/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.

Lista obecności

Rejestr Interesów

Lista biorących udział w głosowaniu

XIII Jarmark Agroturystyczny w Tokarni

W niedzielę 3 czerwca br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich  już po raz dziesiąty reprezentowało powiat jędrzejowski na XIII Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni. Na stoisku LGD można było zaopatrzyć się w materiały promocyjno – informacyjne. W tym roku nasz powiat reprezentowały KGW z: Ignacówki, Wolicy, Staniowic oraz z Korytnicy. Jedynym z głównych elementów jarmarku był kolejny już konkurs kulinarny, który tym razem odbywał się pod hasłem „Ziółka i zioła ze świętokrzyskiego sioła”. Do rywalizacji przystąpiły zespoły i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu całego województwa świętokrzyskiego. W ogromnej większości zespoły tworzyły Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które do Tokarni przywiozły ze sobą najlepsze domowe i regionalne specjały. Komisja, której przewodniczył pan Jacek Kowalczyk, Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim musiała spróbować wyrobów ze wszystkich 35 stoisk, dlatego w wyborze najlepszego dania nie miała łatwego zadania. Jedną z atrakcji kulinarnych był tort z pokrzyw  z poziomkami, przygotowany przez gospodynie z Wolicy.Ostatecznie najlepszymi potrawami jarmarku wybrano:     1. Koło Gospodyń z Kozubowa za zupę z lubczyku, 2. Korytniczanki za polędwicę zawijaną z ziołami, 3. Gmina Bałtów za ziołowe pierożki  z płynnym żółtkiem.

W trakcie imprezy można też było zadbać o zdrowy wypoczynek dla całej rodziny,                       a panie, mogły wykonać bezpłatne badania cytologiczne w cytobusie. Przygotowano również wiele atrakcji dla najmłodszych.

Podczas XIII Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego w Parku Etnograficznym   w Tokarni na scenie można było usłyszeć Kapelę Stefana Wyczyńskiego z Lubczy, zespół Kielecczyzna, a także inne zespoły ludowe. Gwiazdą imprezy była wokalistka Cleo z zespołem.

Projekt zmian w LSR

Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR przekazujemy do konsultacji  projekt zmian w LSR:

LSR 29.05.2018

Wszystkie uwagi należy kierować do pracowników LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Dane kontaktowe w zakładce kontakt.

Uprzejmie informujemy, że ARiMR opublikowała formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) dla operacji realizowanych w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Dokumenty zostały opublikowane w zakładce Wzory wniosków, umów i instrukcje (http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje ) oraz dostępne są na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz na naszej stronie w zakładce nabory wniosków – dokumenty do pobrania.

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

PROW 2014-2020 – 19.2 – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu, informacja po realizacji operacji-2

PROW 2014-2020 – 19.2 – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB IPRO-1

LGD na Targach AGROTRAVEL

Kolejne Targi Agrotravel za nami. Jubileuszowa – X edycja wydarzenia została rozszerzona           o pakiet Active. W tym roku wspólnie z LGD „Królewskie Ponidzie”, LGD „Dorzecze Wisły” oraz LGD „Perły Czarnej Nidy” zorganizowaliśmy stoisko wystawiennicze pod nazwą „Świat – Projekt Współpracy”. Koncepcja nawiązywała do projektu współpracy, który będzie realizowany w 2019 roku. Założeniami projektu jest wyznaczenie rowerowych i wodnych szlaków turystycznych. Zgodnie z ideą tegorocznych targów nasza oferta turystyczna przedstawiała aktywne formy spędzania czasu, a także promowała zdrowy styl życia. Osoby odwiedzające nasze stoisko mogły skorzystać z porad dotyczących prawidłowego pływania kajakiem, a także uzyskać szczegółowe informacje na temat szlaków kajakowych na obszarze realizowanego projektu współpracy,  czyli w powiecie jędrzejowskim, buskim, staszowskim               i kieleckim. Wszyscy odwiedzający nasze stoisko byli również informowani przez pracowników o walorach turystyki wiejskiej i agroturystyki naszego powiatu, mieli także możliwość zaopatrzenia się  w materiały promocyjne, informacyjne i gadżety. Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Do udziału w targach nasza Lokalna Grupa Działania zaprosiła przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Nagłowic i Grudzyn, które przygotowały regionalne potrawy kulinarne i  wraz z nami promowały powiat jędrzejowski.                                                                                 Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu się do uczestnictwa                    w targach oraz tym, którzy reprezentowali nasz powiat w czasie ich trwania.

Działają krótko, ale bardzo skutecznie

Jędrzejowska Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” została założona na początku 2016 roku. W dość krótkim okresie swojego działania pozyskała duże dofinansowanie ze środków unijnych na swoją działalność statutową z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Zrealizowała i rozliczyła następujące projekty:

Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.                W ramach tej inwestycji wyremontowano pokoje na potrzeby Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz piwnice pod pawilonem. Zakupiono sprzęt komputerowy i meble biurowe. Poniesiony koszt inwestycji  186 937,33 zł. w całości został zrefundowany ze środków unijnych.

Projekty grantowe:

  1. Integracja międzypokoleniowa w formie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i aktywnej.

W ramach tego projektu zrealizowano trzy zadania.

– zawody wędkarskie, spławikowe dla dzieci i młodzieży wraz  z opiekunami wspólnie z PZW okręg Kielce Koło Lin w Jędrzejowie na zbiorniku w  Chorzewie.

– spływ kajakowy na Nidzie na odcinku Sobków – Kotlice Stare

– warsztaty edukacyjne w Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska w Leśnicy, w których wzięło udział 50 osób.  Koszt grantu 5 558,87 zł. w całości pokryty ze środków unijnych.

  1. Przeprowadzenie stanu wiedzy o Powiecie Jędrzejowskim.

Prace przygotowujące do wydania Monografii Powiatu Jędrzejowskiego (1 etap – prace badawcze). Koszt grantu 14 760 zł. w całości pokryty ze środków unijnych.

  1. Promocja Ziemi Jędrzejowskiej.

W ramach grantu wydano dwa rodzaje ulotek trójdzielnych promujących dziedzictwo kulturowe i turystykę w formie aktywnego wypoczynku (szlaki turystyczne, spływy kajakowe, ośrodki wypoczynkowe i inne). Koszt grantu 7 000 zł. w tym dofinansowanie 5 600 zł.

  1. Wydanie przewodnika „Ziemia Jędrzejowska”. Koszt grantu 10 573,50 zł. w tym dofinansowanie 5 600 zł.
  2. Wydanie mapy turystycznej „Ziemia Jędrzejowska” Koszt grantu 9 000 zł. w tym dofinansowanie 5 600 zł.

Ogółem Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” pozyskała 224 056 zł.

Życzenia Świąteczne

Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 9/2017/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

działająca na terenie gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław. 

Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu nr 9/2017/G  na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 26  marca 2018r. do 9 kwietnia  2018 r.

Czytaj dalej Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 9/2017/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy