XIV Jarmark Agroturystyczny w Tokarni

W niedzielę 2 czerwca br. w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni po raz czternasty gościło wiele sympatyków Świętokrzyskich Jarmarków Agroturystycznych. Mnóstwo stoisk, różnorodność oferowanych do zakupów towarów, produktów gastronomicznych, materiałów reklamowych i promocyjnych przyciągało uczestników. Dużą atrakcją były stoiska Kół Gospodyń Wiejskich. Powiat Jędrzejowski reprezentowały Koła: „Ignacowianki”, Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy „Węgleszyn Ogrody”, ze Staniowic, z Pawłowic,  z Warzyna,  z Rakoszyna, z Grudzyn, z Wolicy, z Mokrska Dolnego i Stowarzyszenie „Pozytywka” z Rożnicy. Swoje stoisko miało również Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”. Jak co roku odbył się również konkurs kulinarny pod hasłem „Masz babo placek i nie tylko słodki”. Uwieńczeniem Jarmarku był występ zespołów ludowych oraz koncert zespołu „Top Girls”.

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Jędrzejowska Galeria na szlaku” ogłasza nabór do Przedsiębiorstwa Społecznego na stanowisko OPERATOR OBSŁUGUJĄCY MASZYNĘ DO LODÓW w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ŚOWES”, Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Jędrzejowska Galeria na szlaku” ogłasza nabór do Przedsiębiorstwa Społecznego na stanowisko Obsługi urządzeń gastronomicznych w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ŚOWES”, Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Jędrzejowska Galeria na szlaku ogłasza nabór do Przedsiębiorstwa Społecznego na stanowisko KELNERA w ramach projektu pn.  „Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ŚOWES”, Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na Zakup usługi polegającej na organizacji wyjazdu edukacyjnego do Łodzi połączonego z warsztatami dla uczniów w zawodzie technik elektryk, mechatronik, budownictwa pogłębiającego kompetencje kluczowe naukowo-techniczne uczestników projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

została wybrana oferta złożona przez:

 

Centrum Kształcenia Zawodowego s.c. Mariusz Kotarzewski, Bartosz Prońko

25-342 Kielce, ul. Mazurska 69

 

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia w najwyższym stopniu wymagania Zamawiającego.

Kolejne wsparcie działalności stowarzyszeń.

W ubiegłym tygodniu  w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  18 podmiotów podpisało umowy grantowe na działanie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego II” w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  Grantobiorcy to stowarzyszenia : Klub Sportowy „Naprzód”, „Hej Jędrzejowskie grajki”, Jędrzejowskie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,  „AB IMO PEKTORE” Stowarzyszenie „DESZNO RAZEM”, Stowarzyszenie miłośników Piotrkowic, Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Projekt Nagłowice” , Stowarzyszenie „Węgleszynianki”, Stowarzyszenie „Korytniczanki”, Stowarzyszenie Klub Seniora ZADORA, Stowarzyszenie Przyjaciół Reja, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Obiechowie, Stowarzyszenie „Aktywna Nowa Wieś”, Stowarzyszenie Osiedla Sady”, Stowarzyszenie TYNIECANKI, Rzymskokatolicka Parafia Św. Trójcy w Jędrzejowie, Instytut Dygasińskiego, Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu. Wartość złożonych grantów to kwota 202 676,00 zł. Pozyskane fundusze dają możliwość realizacji różnych przedsięwzięć mających duży wpływ na realizację zadań statutowych i na podniesienie standardu życia mieszkańców powiatu poprzez promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa.

Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza
do składania ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na  Zakup usługi polegającej na organizacji wyjazdu edukacyjnego do Łodzi połączonego z warsztatami dla uczniów w zawodzie technik elektryk, mechatronik, budownictwa pogłębiającego kompetencje kluczowe naukowo-techniczne  uczestników projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”  nr RPSW.08.05.01-26-0076/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Wzór umowy

Ogłoszenie o naborze nr 8/2019 – przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze nr 8/2019 – przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych