Dobre Praktyki

Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  zakresie działania :

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wniskodawca Tytuł operacji Kwota wsparcia
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Książe Skroniów Budowa świetlicy wiejskiej                                w miejscowości Książe  Skroniów 299 429,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

 

Budowa skweru utwardzonego kostką brukową oraz zagospodarowanie terenu wokół placu przy kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła  w Rembieszycach 112 390,00
Stowarzyszenie „Łysaków” Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 212 475,00
Fundacja Kreatywnej Przestrzeni  i Rozwoju Camposfera Budowa terenu rekreacyjno-sportowego  w Klimontowie 80 141,00
Fundacja Perspektywy i Rozwój Budowa terenu rekreacyjno-sportowego  w Łowini 80 448,00
Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”

 

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Trzciniec. 142 578,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn „Mierzyniak” Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzynie 299 999,00
Stowarzyszenie Świętego Piotra i Pawła Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Wola Tesserowa, Karsznice, Rembieszyce i Lipnica

 

111 708,00
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Marii Magdaleny w Chomentowie Plac rekreacyjno-turystyczny przy kościele w Chomentowie 269 476,00
Ochotnicza Straż Pożarna  w  Oksie Stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Oksa 86 379,00

 

Ogólna kwota wsparcia na to zadanie 1 695 023 zł

                                                                                                      Bogusława Wypych

Dobre praktyki w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wydamy cykl artykułów mających na celu promowanie  dobrych praktyk w realizowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”                   w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020.  Niech będzie to dobrym przykładem i zachętą dla podmiotów ekonomii społecznej do składania wniosków i racjonalnego wykorzystywania środków unijnych.

Dotychczas  z tego programu, pozyskując  środki finansowe z Unii Europejskiej skorzystało :

– 146 podmiotów ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia,)

– 14 przedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą

– 20 osób podejmujących działalność gospodarczą

– 4 jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność  prawną

Za dobre praktyki należy uznać również  bardzo duże zaktywizowanie lokalnych stowarzyszeń, które w sumie złożyły 146 wniosków.

Informacja o wynikach naboru 11/2018/G – lista wybranych grantobiorców

Protokół nr 13/2018 z dnia 14.11.2018r.

Rejestr interesów

Lista wybranych grantobiorców – Nabór 11/2018/G

Szanowni przedsiębiorcy,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w imieniu Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Fundacji Firm Rodzinnych serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu „O biznesie przy kawie” które odbędzie się 22.11 br (czwartek) o godz. 16.00 w Terminalu Spotkań (ul. Głowackiego 9, Kielce).

Szczegóły spotkania znajdą Państwo na  stronie internetowej:

https://szpp.eu/pl/2054-O_Biznesie_przy_kawie__zaproszenie.html

Konkurs na „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju – IV edycja” Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA w ramach Funduszu Małych Grantów EKO-UNII.

www.eko-unia.org.pl/granty/ 

 

Ostatni nabór na granty.

Aktualnie zakończyliśmy nabór na wnioski grantowe z zakresu przedsięwzięcia  „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Wpłynęło 18 wniosków na kwotę 202 677,60 złotych.
Informujemy, że w bieżącym roku nie będzie już naboru na wnioski grantowe.
Środki finansowe przeznaczone na te działania zostały już wyczerpane.

Dziękuję grantobiorcom za realizację bardzo ciekawych projektów grantowych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju naszego obszaru działania.

Bogusława Wypych

Będą podpisane kolejne umowy.

W poniedziałek 29 października podpiszemy umowy z grantobiorcami, którzy złożyli granty w zakresie przedsięwzięcia „Młodzi rodzice na rynku pracy”. Wśród złożonych wniosków znalazły się między innymi : seminaria „Prawa
i obowiązki młodych rodziców na rynku pracy” , „Znów aktywni – powrót na rynek pracy” ; seminarium dla młodych rodziców chcących powrócić na rynek pracy „Prawo pracy” , „Poznaj swoje prawa i obowiązki”.

Odbędzie się konferencja – debata „Młodzi rodzice na rynku pracy”. Również
w ramach grantu będzie zorganizowana wizyta studyjna – dobre praktyki.

Realizacja tych grantów w znacznym stopniu wesprze przedsiębiorców i osoby młode, które planują odnaleźć się na rynku pracy.

Zapraszamy młodych rodziców i przedsiębiorców do korzystania
z przedstawionych ofert poszerzenia swojej wiedzy
w obszarze przedsiębiorczości.

Informacje o terminie realizacji będą podawane na bieżąco.

 

                                                                                                Bogusława Wypych

Zapraszamy na szkolenie pn. „Zmiany w podatku dochodowym i podatku VAT w 2018 roku oraz proponowane zmiany w 2019 roku” , które odbędzie się w dniu 16.10.2018 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w Świetlicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie (parter), ul Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów.

Szkolenie poprowadzi Doradca Prawno – Podatkowy Pan Kazimierz Niechciał.

W załączeniu szczegółowy zakres szkolenia:  Szkolenie

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

ZAPROSZENIE na XII Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

Zaproszenie na wizytę studyjną

Szanowni Państwo,

 

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza do wzięcia udziału w  dwudniowej wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 26 – 27 września 2018 r. w województwie śląskim.

Celem wizyty jest prezentacja dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej, poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności w celu zakładania podmiotów ekonomii społecznej, a także rozwijanie ekonomii społecznej. W programie wizyty przewidujemy spotkania z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej z Częstochowy i Katowic.

Do udziału w wizycie zapraszamy osoby związane z podmiotami ekonomii społecznej, pracujące w instytucjach rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osoby zatrudnione w sektorze prywatnym oraz osoby pełnoletnie zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. Uczestnikami wizyty mogą być osoby z terenu działalności ŚOWES tj. z powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego.

Uczestnikom wizyty studyjnej zapewniamy bezpłatny transport, nocleg, pełne wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. Liczba miejsc jest ograniczona.

W załączeniu przekazujemy szczegółowy program wizyty, kartę zgłoszenia udziału oraz formularze zgłoszeniowe dla podmiotów i osób fizycznych.

 

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w wizycie o przesłanie lub złożenie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych do dnia 21 września 2018r.

Uwaga! Warunkiem udziału w wizycie studyjnej jest złożenie kompletu dokumentów.

Zgłoszenia przesyłać należy na adres: jedrzejow@sowes.pl albo pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Terenowym ŚOWES, ul. Armii Krajowej 9/324, 28-300 Jędrzejów.
Prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów najpóźniej do dnia 21 września 2018 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel. (41) 230-00-09 lub na adres: jedrzejow@sowes.pl

 

Wizyta organizowana jest w  ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowanego jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

Z wyrazami szacunku,

Monika Tomczyk

Świętokrzyskie Centrum

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

  1. Armii Krajowej 9/324, 28-300 Jędrzejów

tel./faks 41 2300009

www.frdl.kielce.pl

jedrzejow@sowes.pl