Informacja dla potencjalnych beneficjentów

Poniżej przedstawiamy skróty przedsięwzięć, na które aktualnie prowadzimy nabory:

Rozwijanie działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności

Ogłoszenie o naborze nr 10/2019 – przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o  naborze wniosków numer 10/2019

1.1.2. Regulamin naboru wniosków numer 10/2019

Procedura oceny i wyboru operacji

Załączniki do Procedury:

1 Karta weryfikacji formalnej wniosku

2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków

3. Karta oceny zgodności operacji z lsr i wg kryteriów wyboru

Kryteria wyboru operacji rozwijanie działalności gospodarczej

Deklaracja  – miejsce pracy

Deklaracja  – wkład własny

Regulamin Pracy Rady

Formularz wniosku, biznesplan, formularz de minimis, oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, RODO wraz z niezbędnymi instrukcjami i wiele innych dokumentów znajdziesz tutaj: 

http://lgdjedrzejow.pl/?page_id=783

Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne

dotyczące planowanych naborów wniosków  w terminie                                              od 09.09.2019r do 23.09.2019r. w ramach przedsięwzięcia

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

oraz

1.1.2Rozwijanie działalności gospodarczej

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych  z  Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą ponadto szansą wyjaśnienia wielu wątpliwości pojawiających się w momencie  wypełniania wniosku.

Poniżej szczegółowy harmonogram zaplanowanych konsultacji:

Gmina Data Godzina Miejsce spotkania
Sobków  

 

28.08.2019r. (środa)

830-1000 Sala Konferencyjna w Urzędzie Gminy
Imielno 1030-1200 Sala Posiedzeń w Urzędzie Gminy
Wodzisław 1230-1400 Sala Nr 28 w Urzędzie Gminy
Małogoszcz  

 

29.08.2019r. (czwartek)

830-1000 Sala Konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy
Oksa 1030-1200 Urząd Gminy Budynek B, sala nr 5
Nagłowice 1230-1400 Sala Biblioteki Malucha w Gminnym Ośrodku Kultury
Sędziszów  

 

30.08.2019r. (piątek)

830-1000 Sala Narad w Urzędzie Gminy
Słupia Jędrzejowska 1030-1200 Sala nr 2 w Urzędzie Gminy
Jędrzejów 1230-1400 Biuro LGD , III piętro ul. Armii Krajowej 9

 Zapraszamy do uczestnictwa

 

Informujemy, że w zakładce „Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020″ zamieściliśmy  zaktualizowany harmonogram naborów przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 11 lipca 2019 roku i zatwierdzony przez ŚBRR w Kielcach w dniu 19 lipca 2019 roku.

Ponadto, w związku z wieloma Państwa zapytaniami informujemy, że najbliższe nabory wniosków w ramach przedsięwzięć 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej planuje się ogłosić w terminie od 9 do 23 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać drogą telefoniczną lub osobiście w biurze LGD.

Zaproszenie na spotkanie aktywizująco- informacyjno- integracyjne

Otwarcie placu zabaw w Rakowie

W niedzielę 2 czerwca podczas Festynu Rodzinnego w Rakowie został otwarty plac zabaw. Fundusze unijne ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  w ramach realizacji PROW 2014-2020 pozyskało Stowarzyszenie „Kosmos”. Gratulujemy wspaniałego sukcesu i dziękujemy za bardzo dobrą współpracę.

                                                                                      Bogusława Wypych

Informujemy, że z  dniem 24.06.2019r. wchodzą nowe wzory formularzy wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR:

  • wniosek o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wersja 4z,
  • wniosek o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wersja 4z,

wraz z instrukcjami wypełniania tych wniosków o płatność.

Powyższe dokumenty są dostępne na stronach internetowych:

  • ARiMR  – arimr.gov.pl w lokalizacji: pobierz wniosek/Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER-Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  • ŚBRR – prow2014-2020.sbrr.pl w lokalizacji: dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje,

 

XIV Jarmark Agroturystyczny w Tokarni

W niedzielę 2 czerwca br. w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni po raz czternasty gościło wiele sympatyków Świętokrzyskich Jarmarków Agroturystycznych. Mnóstwo stoisk, różnorodność oferowanych do zakupów towarów, produktów gastronomicznych, materiałów reklamowych i promocyjnych przyciągało uczestników. Dużą atrakcją były stoiska Kół Gospodyń Wiejskich. Powiat Jędrzejowski reprezentowały Koła: „Ignacowianki”, Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy „Węgleszyn Ogrody”, ze Staniowic, z Pawłowic,  z Warzyna,  z Rakoszyna, z Grudzyn, z Wolicy, z Mokrska Dolnego i Stowarzyszenie „Pozytywka” z Rożnicy. Swoje stoisko miało również Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”. Jak co roku odbył się również konkurs kulinarny pod hasłem „Masz babo placek i nie tylko słodki”. Uwieńczeniem Jarmarku był występ zespołów ludowych oraz koncert zespołu „Top Girls”.

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Jędrzejowska Galeria na szlaku” ogłasza nabór do Przedsiębiorstwa Społecznego na stanowisko OPERATOR OBSŁUGUJĄCY MASZYNĘ DO LODÓW w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ŚOWES”, Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Jędrzejowska Galeria na szlaku” ogłasza nabór do Przedsiębiorstwa Społecznego na stanowisko Obsługi urządzeń gastronomicznych w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ŚOWES”, Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej