Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Jędrzejowska Galeria na szlaku ogłasza nabór do Przedsiębiorstwa Społecznego na stanowisko KELNERA w ramach projektu pn.  „Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ŚOWES”, Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na Zakup usługi polegającej na organizacji wyjazdu edukacyjnego do Łodzi połączonego z warsztatami dla uczniów w zawodzie technik elektryk, mechatronik, budownictwa pogłębiającego kompetencje kluczowe naukowo-techniczne uczestników projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

została wybrana oferta złożona przez:

 

Centrum Kształcenia Zawodowego s.c. Mariusz Kotarzewski, Bartosz Prońko

25-342 Kielce, ul. Mazurska 69

 

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia w najwyższym stopniu wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy w zakresie organizacji wyjazdu edukacyjnego do Łodzi połączonego z warsztatami dla uczniów w zawodzie technik elektryk, mechatronik, budownictwa pogłębiającego kompetencje kluczowe naukowo–techniczne uczestników projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” nr RPSW. 08.05.01-26-0076/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy w zakresie organizacji wyjazdu edukacyjnego do Łodzi połączonego z warsztatami dla uczniów

Kolejne wsparcie działalności stowarzyszeń.

W ubiegłym tygodniu  w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  18 podmiotów podpisało umowy grantowe na działanie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego II” w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  Grantobiorcy to stowarzyszenia : Klub Sportowy „Naprzód”, „Hej Jędrzejowskie grajki”, Jędrzejowskie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,  „AB IMO PEKTORE” Stowarzyszenie „DESZNO RAZEM”, Stowarzyszenie miłośników Piotrkowic, Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Projekt Nagłowice” , Stowarzyszenie „Węgleszynianki”, Stowarzyszenie „Korytniczanki”, Stowarzyszenie Klub Seniora ZADORA, Stowarzyszenie Przyjaciół Reja, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Obiechowie, Stowarzyszenie „Aktywna Nowa Wieś”, Stowarzyszenie Osiedla Sady”, Stowarzyszenie TYNIECANKI, Rzymskokatolicka Parafia Św. Trójcy w Jędrzejowie, Instytut Dygasińskiego, Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu. Wartość złożonych grantów to kwota 202 676,00 zł. Pozyskane fundusze dają możliwość realizacji różnych przedsięwzięć mających duży wpływ na realizację zadań statutowych i na podniesienie standardu życia mieszkańców powiatu poprzez promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa.

Wyniki naboru wnisków nr 8/2019, Przedsięwzięcie 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Protokół 2/2019

Lista operacji zgodnych z PROW

Rejestr interesów 8/2019

Listy bioracych udział w głosowaniu

Lista operacji wybranych

Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza
do składania ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na  Zakup usługi polegającej na organizacji wyjazdu edukacyjnego do Łodzi połączonego z warsztatami dla uczniów w zawodzie technik elektryk, mechatronik, budownictwa pogłębiającego kompetencje kluczowe naukowo-techniczne  uczestników projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”  nr RPSW.08.05.01-26-0076/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z rozeznaniem rynku na Zakup i dostawę odzieży roboczej  dla uczestników staży w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16

została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne

„ALA” Dariusz Całka

10-407 OLSZTYN, ul. Lubelska 30

 

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia w najwyższym stopniu wymagania Zamawiającego.

 

 

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę odzieży roboczej dla uczestników staży w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe

Zmiany w LSR

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zmiany dotyczą możliwości otrzymania bonusa.

LSR w załączeniu:  LSR-Bonus

Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne

dotyczące planowanego naboru wniosków w terminie od 6.05.2019r. do 20.05.2019r.  w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

harmonogram konsultacji