Informacja o wynikach zkonkursu ofert na Utwardzenie szlaku rowerowego
w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (element C.7 Wyznaczenie szlaku rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. Szlak błogosławionej Zofii Czeskiej).

Informacja o wynikach – Słupia

Informacja z otwarcia złożonych ofert na Utwardzenie szlaku rowerowego
w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka  (element C.7 Wyznaczenie szlaku rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. Szlak błogosławionej Zofii Czeskiej).

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja z otwarcia złożonych ofert na Budowę wiaty w Sędziszowie
w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (zadanie C.6 Utworzenie miejsca wypoczynku na zbiegu szlaków poprzez budowę wiaty na utwardzonej nawierzchni w Sędziszowie).

Informacja z otwarcia ofert-1

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn. ,,Literacki zakątek”- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy – zał. nr 1

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 3

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zał. nr 2

Wzór umowy

Dokumentacja techniczna:

Plan pogladowy

Plan sytuacyjny

Przedmiar robót.

Przekrój kładka

Rzut i przekrój altany

 

 

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane – Utwardzenie szlaku rowerowego

Załącznik_nr_1_-_Wzór_zapytania_ofertowego

Projekt, przekroje, przedmiar, kosztorys ofertowy-1

SST-2

Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza
do składania ofert na Budowę wiaty w Sędziszowie
w ramach projektu współpracy pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (zadanie C.6 Utworzenie miejsca wypoczynku na zbiegu szlaków poprzez budowę wiaty na utwardzonej nawierzchni w Sędziszowie).

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Budowa wiaty – altana z zapleczem sanitarno-gospodarczym ETAP I

Budowa wiaty – altana z zapleczem sanitarno-gospodarczym ETAP II

WE1

WE2

Wiata – Elewacje

Wiata – opis

Wiata – pochylnia

Wiata – przekroje

Wiata – rzuty

Wiata – stolarka(1)

Specyfikacja – Sędziszów Rynek-1

 

Zapytanie ofertowe – Inspektor nadzoru – Wyznaczenie szlaku Rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. „Szlak Błogosławionej Zofii Czeskiej”

zapytanie inspektor nadzoru

Formularz ofertowy inspektor nadzoru

Informacja o bezpłatnych spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych

Drodzy wnioskodawcy z uwagi na panującą aktualnie sytuację  związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2 bezpłatne bezpośrednie spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące naborów nr 12/2020 ,13/2020, 12/2020/G, 13/2020/G oraz 14/2020/G w gminach nie będą realizowane.

Mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie Nas Wszystkich, prosimy o powstrzymywanie się od bezpośredniego załatwiania spraw na miejscu w siedzibie Biura.

Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pracownicy Biura są do Państwa dyspozycji codziennie od godz. 7.30 do 15.30 pod numerami telefonów: 41/386 41-14.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą mailową na adres: lgdjedrzejow@onet.eu

Złożenie wniosku odbywać się będzie w takiej formie jak dotychczas, jednakże weryfikacja załączników zostanie dokonana po 24 godzinnej kwarantannie dokumentacji.

Dziękujemy za zrozumienie. Prosimy o pozostawanie w domach.

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 14/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Organizacja szkoleń i spotkań interacyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 14/2020/G w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Organizacja szkoleń i spotkań interacyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych 

Regulamin naboru wniosków Przedsięwzięcie 1.2.2 – Nabór 14/2020/G – Organizacja szkoleń i spotkań interacyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych

 

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 14/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Organizacja szkoleń i spotkań interacyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 13/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/2020/G na Przedsięwzięcie 1.3.3 zachowanie dziedzictwa lokalnego

Regulamin naboru wniosków – Przedsięwziecie 1.3.3 – Nabór 13/2020/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 13/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego