Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 08.05.2018r – przyjęcie listy wybranych grantobiorców – nabór 9/2018/G

Protokół nr 4/2018 z dnia 08.05.2017r.

Rejestr interesów 9/2018/G

Lista obecności – 08.05.2018r.

Lista ocenionych grantobiorców – nabór 9/2018/G

 

LGD na Targach AGROTRAVEL

Kolejne Targi Agrotravel za nami. Jubileuszowa – X edycja wydarzenia została rozszerzona           o pakiet Active. W tym roku wspólnie z LGD „Królewskie Ponidzie”, LGD „Dorzecze Wisły” oraz LGD „Perły Czarnej Nidy” zorganizowaliśmy stoisko wystawiennicze pod nazwą „Świat – Projekt Współpracy”. Koncepcja nawiązywała do projektu współpracy, który będzie realizowany w 2019 roku. Założeniami projektu jest wyznaczenie rowerowych i wodnych szlaków turystycznych. Zgodnie z ideą tegorocznych targów nasza oferta turystyczna przedstawiała aktywne formy spędzania czasu, a także promowała zdrowy styl życia. Osoby odwiedzające nasze stoisko mogły skorzystać z porad dotyczących prawidłowego pływania kajakiem, a także uzyskać szczegółowe informacje na temat szlaków kajakowych na obszarze realizowanego projektu współpracy,  czyli w powiecie jędrzejowskim, buskim, staszowskim               i kieleckim. Wszyscy odwiedzający nasze stoisko byli również informowani przez pracowników o walorach turystyki wiejskiej i agroturystyki naszego powiatu, mieli także możliwość zaopatrzenia się  w materiały promocyjne, informacyjne i gadżety. Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Do udziału w targach nasza Lokalna Grupa Działania zaprosiła przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Nagłowic i Grudzyn, które przygotowały regionalne potrawy kulinarne i  wraz z nami promowały powiat jędrzejowski.                                                                                 Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu się do uczestnictwa                    w targach oraz tym, którzy reprezentowali nasz powiat w czasie ich trwania.

Wyniki oceny wniosków grantowych – nabór 9/2018/G – 1.2.4 Młodzi rodzice na rynku pracy, wyniki oceny Rady po rozstrzygnięciu ŚBRR w sprawie wniosków 2018/7/7 oraz 2018/7/11 złożonych w ramach naboru 7/2018 – 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

Protokół nr 3/2018 z dnia 23.04.2018r.

Lista obecności

Rejestr interesów dla naboru 7/2018

Lista biorących udziała w głosowaniu – nabór 7/2018

Rejestr interesów dla naboru 9/2018/G

Lista biorących udział w głosowaniu – nabór 9/2018/G

Lista wniosków grantowych spełniających warunki wstępnej oceny wniosków – nabór 9/2018/G

Lista ocenionych grantobiorców – nabór 9/2018/G

Szkolenia nauczycieli kształcenia zawodowego

W dniach 9-13 kwietnia 2018r. nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczący w projekcie „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” wzięli udział w szkoleniu „Programowanie sterowników PLC S-1200 w TiaPortal – kurs podstawowy”. W trakcie szkolenia nauczyciele zapoznali się z podstawami obsługi, programowania i diagnostyki sterowników PLC w środowisku TiaPortal.  Szkolenie było realizowane przez firmę EMT-Systems w Gliwicach.

Działają krótko, ale bardzo skutecznie

Jędrzejowska Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” została założona na początku 2016 roku. W dość krótkim okresie swojego działania pozyskała duże dofinansowanie ze środków unijnych na swoją działalność statutową z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. Zrealizowała i rozliczyła następujące projekty:

Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.                W ramach tej inwestycji wyremontowano pokoje na potrzeby Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz piwnice pod pawilonem. Zakupiono sprzęt komputerowy i meble biurowe. Poniesiony koszt inwestycji  186 937,33 zł. w całości został zrefundowany ze środków unijnych.

Projekty grantowe:

  1. Integracja międzypokoleniowa w formie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i aktywnej.

W ramach tego projektu zrealizowano trzy zadania.

– zawody wędkarskie, spławikowe dla dzieci i młodzieży wraz  z opiekunami wspólnie z PZW okręg Kielce Koło Lin w Jędrzejowie na zbiorniku w  Chorzewie.

– spływ kajakowy na Nidzie na odcinku Sobków – Kotlice Stare

– warsztaty edukacyjne w Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska w Leśnicy, w których wzięło udział 50 osób.  Koszt grantu 5 558,87 zł. w całości pokryty ze środków unijnych.

  1. Przeprowadzenie stanu wiedzy o Powiecie Jędrzejowskim.

Prace przygotowujące do wydania Monografii Powiatu Jędrzejowskiego (1 etap – prace badawcze). Koszt grantu 14 760 zł. w całości pokryty ze środków unijnych.

  1. Promocja Ziemi Jędrzejowskiej.

W ramach grantu wydano dwa rodzaje ulotek trójdzielnych promujących dziedzictwo kulturowe i turystykę w formie aktywnego wypoczynku (szlaki turystyczne, spływy kajakowe, ośrodki wypoczynkowe i inne). Koszt grantu 7 000 zł. w tym dofinansowanie 5 600 zł.

  1. Wydanie przewodnika „Ziemia Jędrzejowska”. Koszt grantu 10 573,50 zł. w tym dofinansowanie 5 600 zł.
  2. Wydanie mapy turystycznej „Ziemia Jędrzejowska” Koszt grantu 9 000 zł. w tym dofinansowanie 5 600 zł.

Ogółem Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” pozyskała 224 056 zł.

WAŻNA INFORMACJA dot naboru 9/2017/G !

Informujemy, że nastąpiła pomyłka w treści ogłoszenia naboru na wnioski grantowe z dnia 12.03.2018r. ogłoszonego w ramach przedsięwzięcia Młodzi rodzice na rynku pracy w dniach 26.03.2018r. – 09.04.2018r.

Pomyłka dotyczy nadanego numeru naboru numer ten powinien być następujący: 9/2018/G. Omyłkowo wpisano pierwotnie rok 2017.

Za pomyłkę przepraszamy.

Ważna informacja dla uczestników projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie ”

Informujemy, ze mają Państwo możliwość przedłużenia wsparcia pomostowego w ramach projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie ”.

Szczegółowy regulamin w załączeniu:

Regulamin przyznawania przedłożonego wsparcia pomostowego

Życzenia Świąteczne

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE W GMINACH

Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanym naborem na powierzenie grantu  w terminie od 26 marca  – 9 kwietnia 2018r. w ramach przedsięwzięcia:  1.2.4  Młodzi rodzice na rynku pracy, limit dostępnych środków – 56 000,00 złotych. w każdej  z gmin powiatu jędrzejowskiego odbędą się bezpłatne spotkania  informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi grantobiorcami.

W załączeniu szczegółowy harmonogram zaplanowanych konsultacji:

Konsultacje – harmonogram

Wyniki rozpatrzenia złożonych protestów dla naboru 7/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej

Protokół 2/2018 z dnia 13.03.2018r.

Lista obecności 13.03.2018r.

Rejestr interesów 13.03.2018r.

Lista biorących udział 13.03.2018r.

Lista operacji 13.03.2018r.