Informacja o wynikach naboru 10/2018/G – lista ocenionych grantobiorców

Protokół nr 8/2018 z dnia 30.07.2018r.

Lista wniosków grantowych podlegających ocenie

Rejestr interesów z dnia 30.07.2018r

Lista biorących udział w ocenie 30.07.2018r.

Protokół nr 9/2018 z dnia 31.07.2018r.

Rejestr interesów z dnia 31.07.2018r.

Lista biorących udział w ocenie 31.07.2018r.

 Lista ocenianych grantobiorców

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na  usługę cateringową w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” nr RPSW.08.05.01-26-0022/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załączeniu:

zapytanie catering

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do składania ofert w prowadzonym zgodnie
z zasadą konkurencyjności postępowaniu na organizację
i przeprowadzenie
kursu Dekorator wnętrz z florystyką i decupage
podnoszącego umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uczestników projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załączeniu:

Ogłoszenie

Umowa

Załączniki

KONKURS „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”

Na wsi najlepiej – konkurs!

Prowadzisz agroturystykę i pokazujesz swoim gościom, jak wygląda praca rolnika? A może masz strusią lub ślimaczą farmę albo organizujesz warsztaty garncarskie, pszczelarskie czy przędzarskie? A może zajmujesz się odkrywaniem tajników najlepszej polskiej kuchni na szlaku kulinarnym? Jeśli stworzyłeś ofertę, która skutecznie przyciąga turystów na wieś i umila im pobyt, weź udział w konkursie Na wsi najlepiej! Zgłoszenia są przyjmowane do 3 sierpnia.

Polska Organizacja Turystyczna wybierze 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Nagrodzone atrakcje zostaną objęte specjalną promocją. Jeśli wygrasz, będziesz mógł się zaprezentować w albumie wydanym w nakładzie 10 tys. egzemplarzy. Odwiedzą Cię profesjonalny fotograf i bloger turystyczny. Zdjęcia
i relacje zobaczą tysiące osób interesujących się podróżami. Z dobrymi praktykami będzie się można zapoznać na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, w artykułach prasowych i mediach społecznościowych.

Konkurs pozwoli stworzyć pierwszy katalog dobrych praktyk w turystyce wiejskiej, który przysłuży się podnoszeniu jakości usług i wzbogaceniu oferty
w całej branży. Podziel się swoim doświadczeniem i pokaż magię polskiej wsi.

Pozyskaj nowych klientów!!!

Operacja pn. „Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk
w turystyce na obszarach wiejskich” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. KSOW jako instytucja wspierająca rozwój obszarów wiejskich organizuje nabór podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
W ten sposób możesz zaprezentować swoją działalność potencjalnym partnerom. Sprawdź, jak łatwo to zrobić, korzystając ze strony 
KSOW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wspiera również projekty związane z tworzeniem oferty turystycznej na wsi. Zobacz, jak możesz skorzystać z PROW.

Informacja z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 05.07.2018r

Protokół nr 7/2018 z dnia 05.07.2018r.

Rejestr interesów z dnia 05.07.2018r.

Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej

Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału do pozyskania finansowania z rynku.

Czytaj dalej Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej

Festyn „Krew Darem Życia”

W niedzielę, 1 lipca w Sobkowie odbył się XVIII Festyn Rodzinny „Krew Darem Życia”, w którym po raz kolejny Stowarzyszenie LGD „Ziemia Jędrzejowska-GRYF” wzięło udział. Na naszym stoisku wystawiane były materiały promocyjno-informacyjne. W celu zaktywizowania społeczeństwa informowaliśmy o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w szczególności o planowanych naborach wniosków i innych działaniach statutowych aktywizujących osoby z grup defaworyzowanych.

Jak co roku zbiórka krwi miała miejsce w Gimnazjum imienia Jana Pawła II przy ulicy Źródłowej 4 od godziny 8.00 do 18.00. Zarówno krwiodawcy, którzy w trakcie festynu wsparli zbiórkę, jak i ci, którzy w okresie tegorocznych ferii zimowych oddali krew w Sobkowie i Miąsowej, jak co roku wzięli udział w losowaniu nagród w dniu uroczystości. Nagrody były ciekawe i bardzo atrakcyjne np.: kuchenki gazowe turystyczne, czajniki, opiekacze, radio, prześcieradła, koce piknikowe, bony, karty podarunkowe i wiele innych.

Oficjalnego otwarcia festynu dokonał Sekretarz Gminy Sobków Piotr Wawer, który przywitał zaproszonych gości, krwiodawców, mieszkańców gminy oraz osoby, które gościnnie przebywały w tym dniu na terenie gminy. Na ręce krwiodawców, którzy od lat ofiarnie oddają krew oraz fundatorów, którzy udzielili wsparcia złożył statuetki i serdeczne podziękowania za wkład i zaangażowanie w tak szczytny cel.

Podczas wydarzenia wystąpili: Zespół wokalno-taneczny „RYTMIX” z Sobkowa, Samanta Przygodzka z Korytnicy, Jagoda Chowaniec z Miąsowej, Zespół ludowy „Korytniczanki”, Kapela Jerzego Całki z Zielonek, Beskidzki Teatr iluzji- Rafał Mulka, Zespół „Magic Dance”. Gwiazdą wieczoru był zespół „Top One”.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 02.07.2018r.

Protokół nr 6/2018 z dnia 02.07.2018r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 21 czerwca 2018r.

PROTOKÓŁ Nr. 1 z dnia 21.06.2018r.