Odpowiedź na zapytania wykonawców w zakresie organizacji wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”.

W ZWIĄZKU Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Zakup usługi polegającej na organizacji 2 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie” w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU do Zamawiającego wpłynęły 2 zapytania:

Zapytanie nr 1:

W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy z Państwem ponawiam pytanie dotyczące programu poszczególnych wycieczek. Po głębokiej analizie i kilkunastu telefonach muszę niestety stwierdzić, że część z wymienionych przez Państwa w zamówieniu punktów programu nie jest możliwe do zrealizowania. Z udzielonych przez Panią w elektrowni szczytowo-pompowej informacji dowiedziałam się, że nie istnieje możliwość zobaczenia z bliska fotowoltaiki na Górze Żar,  ani elektrowni wodnej – Trensa, po zaporze można przejechać, bo jest tam normalna droga, a Muzeum Energetyki nie istnieje. Jeśli chodzi o drugą wycieczkę na farmę wiatrową Dobrut koło Iłży również nie ma możliwości wejścia. Można to miejsce jedynie zobaczyć z daleka. Ponadto nie istnieje według Pani z elektrowni konwencjonalnej w Kozienicach, elektrownia fotowoltaiczna w Kozienicach. Nie mogę również znaleźć o niej żadnej informacji. Taka sama sytuacja jest również z elektrownią fotowoltaiczną w Puławach.  Mam również pytanie w związku z Instytutem Badań w Puławach. Chciałabym dowiedzieć co to mają być zajęcia i przez kogo prowadzone. Niestety kiedy zadzwoniłam tam nikt nie wiedział nic na temat Instytutu Badań nad roślinami energetycznymi do biogazowni.

Odpowiedź:

Witam, w nawiązaniu do pani e-maila wyjaśniamy co następuje: odnośnie kompleksu energetycznego w Międzybrodziu Żywieckim i Bialskim przewodnik ma nam przedstawić całość kompleksu – historię i dzień dzisiejszy ze zwiedzaniem przede wszystkim elektrowni szczytowo-pompowej ze zbiornikiem na górze Żar i zapory ziemnej.

W zakresie wyjazdu 2 : zapoznanie młodzieży z historią, parametrami, problemami elektrowni wiatrowej przez osobę kompetentną – np. osoba związana z elektrownią. W Kozienicach chodzi nam głównie o zwiedzenie elektrowni konwencjonalnej, a w Puławach o Instytut badawczy zajmujący się roślinami energetycznymi- zakresem prac, osiągnięciami i itp. Co do instalacji fotowoltaicznej w Kozienicach lub Puławach albo innej chodzi nam też o ogólne przedstawienie przez kompetentną osobę zasad funkcjonowania w/w instalacji i jej obejrzenie (może być z daleka).

Zapytanie nr 2:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa zapytania ofertowego na organizację wyjazdów RPSW.08.05.01.-26-0076/16 proszę o informację czy w cenie mamy również wliczyć koszty biletów wstępu i przewodników po wymienionych obiektach – m.in. Muzeum Energetyki. Formularz ofertowy nie zawiera takiej pozycji w związku z tym proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź:

cena wyjazdów obejmuje wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść w związku z organizacją wyjazdów.

Zamawiający

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 07.11.2017r.

Protokół Rady nr 19/2017 z dnia 07.11.2017r.

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą zakup i wyposażenie pracowni elektrycznejw ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenie i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- formularz oferty-1

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4- wzór umowy

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą „zakup usługi polegającej na organizacji 2 wyjazdów edukacyjnych” ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenie i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 – doświadczenie wykonawcy w organizacji wyjazdów

Załącznik nr 5- wzór umowy

Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje, że  unieważnia postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni elektrycznej” w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16

Powód unieważnienia: Oferta Wykonawcy – MERAZET Spółka Akcyjna ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” z dnia 18.10.2017r.

Protokół Rady nr 18/2017 z dnia 18.10.2017r.

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą „Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni elektrycznej” w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenie i rozwoju CKZiU.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4- wzór umowy

Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje, że  unieważnia postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni elektrycznej” w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16

Powód unieważnienia: Oferta Wykonawcy – MERAZET Spółka Akcyjna ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informujemy, iż wszystkie zakupione w ramach projektu maszyny i urządzenia powinny być oznaczone  obowiązującymi logotypami projektu wraz z opisem, dostępnymi poniżej:

Zakup finansowany z projektu

 Oznaczenie zakupionych towarów maszyn i urządzeń  – wersja gotowa do wydruku i oznakowania

 

Opis faktur dotyczących WUP

Wszystkie dokumenty  finansowe potwierdzające realizację projektu (faktura, rachunek, potwierdzenie zapłaty) powinny zostać opisane w sposób zamieszczony w załączniku:

opis faktur WUP

Opisu należy dokonać na odwrotnej stronie dokumentu, w przypadku braku takiej możliwości należy dołączyć dodatkową kartkę do dokument i potraktować je jako jeden dokument.