Otwarcie placu zabaw w Rakowie

W niedzielę 2 czerwca podczas Festynu Rodzinnego w Rakowie został otwarty plac zabaw. Fundusze unijne ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  w ramach realizacji PROW 2014-2020 pozyskało Stowarzyszenie „Kosmos”. Gratulujemy wspaniałego sukcesu i dziękujemy za bardzo dobrą współpracę.

                                                                                      Bogusława Wypych

Informujemy, że z  dniem 24.06.2019r. wchodzą nowe wzory formularzy wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR:

  • wniosek o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wersja 4z,
  • wniosek o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wersja 4z,

wraz z instrukcjami wypełniania tych wniosków o płatność.

Powyższe dokumenty są dostępne na stronach internetowych:

  • ARiMR  – arimr.gov.pl w lokalizacji: pobierz wniosek/Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER-Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  • ŚBRR – prow2014-2020.sbrr.pl w lokalizacji: dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje,

 

XIV Jarmark Agroturystyczny w Tokarni

W niedzielę 2 czerwca br. w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni po raz czternasty gościło wiele sympatyków Świętokrzyskich Jarmarków Agroturystycznych. Mnóstwo stoisk, różnorodność oferowanych do zakupów towarów, produktów gastronomicznych, materiałów reklamowych i promocyjnych przyciągało uczestników. Dużą atrakcją były stoiska Kół Gospodyń Wiejskich. Powiat Jędrzejowski reprezentowały Koła: „Ignacowianki”, Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy „Węgleszyn Ogrody”, ze Staniowic, z Pawłowic,  z Warzyna,  z Rakoszyna, z Grudzyn, z Wolicy, z Mokrska Dolnego i Stowarzyszenie „Pozytywka” z Rożnicy. Swoje stoisko miało również Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”. Jak co roku odbył się również konkurs kulinarny pod hasłem „Masz babo placek i nie tylko słodki”. Uwieńczeniem Jarmarku był występ zespołów ludowych oraz koncert zespołu „Top Girls”.

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Jędrzejowska Galeria na szlaku” ogłasza nabór do Przedsiębiorstwa Społecznego na stanowisko OPERATOR OBSŁUGUJĄCY MASZYNĘ DO LODÓW w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ŚOWES”, Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Jędrzejowska Galeria na szlaku” ogłasza nabór do Przedsiębiorstwa Społecznego na stanowisko Obsługi urządzeń gastronomicznych w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ŚOWES”, Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Jędrzejowska Galeria na szlaku ogłasza nabór do Przedsiębiorstwa Społecznego na stanowisko KELNERA w ramach projektu pn.  „Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ŚOWES”, Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na Zakup usługi polegającej na organizacji wyjazdu edukacyjnego do Łodzi połączonego z warsztatami dla uczniów w zawodzie technik elektryk, mechatronik, budownictwa pogłębiającego kompetencje kluczowe naukowo-techniczne uczestników projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

została wybrana oferta złożona przez:

 

Centrum Kształcenia Zawodowego s.c. Mariusz Kotarzewski, Bartosz Prońko

25-342 Kielce, ul. Mazurska 69

 

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia w najwyższym stopniu wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy w zakresie organizacji wyjazdu edukacyjnego do Łodzi połączonego z warsztatami dla uczniów w zawodzie technik elektryk, mechatronik, budownictwa pogłębiającego kompetencje kluczowe naukowo–techniczne uczestników projektu pn. „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” nr RPSW. 08.05.01-26-0076/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Odpowiedź na zapytanie od Wykonawcy w zakresie organizacji wyjazdu edukacyjnego do Łodzi połączonego z warsztatami dla uczniów

Kolejne wsparcie działalności stowarzyszeń.

W ubiegłym tygodniu  w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”  18 podmiotów podpisało umowy grantowe na działanie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego II” w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  Grantobiorcy to stowarzyszenia : Klub Sportowy „Naprzód”, „Hej Jędrzejowskie grajki”, Jędrzejowskie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,  „AB IMO PEKTORE” Stowarzyszenie „DESZNO RAZEM”, Stowarzyszenie miłośników Piotrkowic, Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Projekt Nagłowice” , Stowarzyszenie „Węgleszynianki”, Stowarzyszenie „Korytniczanki”, Stowarzyszenie Klub Seniora ZADORA, Stowarzyszenie Przyjaciół Reja, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Obiechowie, Stowarzyszenie „Aktywna Nowa Wieś”, Stowarzyszenie Osiedla Sady”, Stowarzyszenie TYNIECANKI, Rzymskokatolicka Parafia Św. Trójcy w Jędrzejowie, Instytut Dygasińskiego, Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu. Wartość złożonych grantów to kwota 202 676,00 zł. Pozyskane fundusze dają możliwość realizacji różnych przedsięwzięć mających duży wpływ na realizację zadań statutowych i na podniesienie standardu życia mieszkańców powiatu poprzez promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa.