Zaproszenie do złożenia oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą „Przeprowadzenie w latach 2017 – 2019 zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie z zakresu podniesienia kompetencji kluczowych, przedmiotów zawodowych oraz warsztatów z przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01.-26-0076/16”.

Szczegółowe informacje zawarte są w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3- wykaz osób

Załącznik nr 4- wzór umowy

Regionalne Targi Pracy w Jędrzejowie

22 września 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 imienia księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie odbyły się Regionalne Targi Pracy. Patronat nad Targami objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, który uczestniczył w otwarciu. W Targach udział wzięło 49 wystawców, z czego 30 to pracodawcy. Odwiedzający Targi mogli poznać ofertę edukacyjną firm szkoleniowych, szkół i uczelni wyższych z regionu. W specjalnie zorganizowanej strefie wspierania przedsiębiorczości swoje stoiska miały instytucje, które pomagają w powstaniu i rozwijaniu istniejących podmiotów gospodarczych.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup usługi na wykonanie zestawu mebli oraz wykonanie zaszklonych szaf w ramach projektu pn.: „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16:

MEBLE-TWÓJ STYL

Szymon Sygut

28-300 Jędrzejów, Ludwinów 20B

 

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup usługi dotyczącej wykonania prac adaptacyjnych (remontowo-wykończeniowych) w sali matematycznej w ramach projektu pn.: „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16:

Usługowy Zakład Malarski Zdzisław Kucera

Ariańska 3, 28-330 Wodzisław

 

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa materiałów biurowych do realizacji zajęć z podniesienia kompetencji kluczowych oraz zajęć zawodowych w ramach projektu pn.: „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Lobos spółka z o.o

Al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków

 

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z podniesienia kompetencji kluczowych i zajęć zawodowych oraz tablic w ramach projektu pn.: „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o. o

Peryferyjna 12, 25-562 Kielce

 

 Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW

W związku z wieloma zapytaniami  dotyczącymi rozliczenia wniosku o powierzenie grantu, informujemy, że wszystkie dokumenty  finansowe potwierdzające realizację grantu (faktura, rachunek) powinny zostać opisane w następujący sposób:

Opis dokumentów – grant

Opisu należy dokonać na odwrotnej stronie dokumentu, w przypadku braku takiej możliwości należy dołączyć dodatkową kartkę do dokumentu i potraktować je jako jeden dokument.

Dodatkowo prosimy o załączenie do sprawozdań wyciągów bankowych.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na  zakup i dostawę sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Szczegółowe informacje zawarte są w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe

„Akademia biznesu – II edycja”

Podajemy informację o realizacji przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój projektu „Akademia biznesu –  II edycja”, którego jednym z celów jest wsparcie finansowe i merytoryczne osób bezrobotnych w założeniu własnej działalności gospodarczej. 

Osoba do kontaktu w sprawach projektu:

Kamil Żuława, tel. 41 361 04 92 w. 21; e-mail: k.zulawa@sir.com.pl

Anna Warowiec, tel. 41 361 04 92 w. 23; e-mail: a.warowiec@sir.com.pl

Izabela Kieres- Gałęziowska , tel. 41 361 04 92 w. 22; e-mail: i.kieres@sir.com.pl

 

Szczegóły w załączniku:

informacja o projekcie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup usługi na wykonanie zestawu mebli oraz wykonanie zaszklonych szaf, w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” RPSW.08.05.01-26-0076/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Szczegółowe informacje zawarte są w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe