Koła Gospodyń Wiejskich

KGW Ignacówka

KGW Ignacówka zostało reaktywowane 8 marca 2011 roku. Liczy 15 członkiń      z tego 11 członkiń to Zespół Ludowy „Ignacowianki”. Działaniem Koła jest podtrzymywanie i promocja folkloru ludowego poprzez udział w różnego rodzaju uroczystościach na szczeblu gminnym i wojewódzkim oraz promowanie potraw regionalnych.