Granty

Archiwum:
Wniosek o powierzenie grantu

Wniosek _o_powierzenie _grantu

Oświadczenia właściciela nieruchomości

Oświadczenie o VAT

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Umowa o przyznaniu pomocy

Wzór_umowy_powierzenia_grantu

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność /sprawozdanie końcowe

 

Opis dokumentów – grant

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru grantobiorców