Budowa lub dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Zaktualizowane dokumenty (Wersja 3z):
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
– Biznesplan (wersja 3z)
– Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z) obowiązuje od 16 października 2017 r.
– Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
Wniosek Beneficjenta o zaliczkę
————————————————————————————————
 ARCHIWUM:
Wniosek o przyznanie pomocy
Generator wniosków – https://wopp-19-2-inne.arimr.gov.pl/login/
Umowa o przyznaniu pomocy

Umowa o przyznanie pomocy

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność –  wersja edytowalna

Wniosek o płatność –  wersja nieedytowalna

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji – Budowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej