Budowa lub dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Wniosek o przyznanie pomocy
Generator wniosków – https://wopp-19-2-inne.arimr.gov.pl/login/
Umowa o przyznaniu pomocy

Umowa o przyznanie pomocy

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność –  wersja edytowalna

Wniosek o płatność –  wersja nieedytowalna

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji – Budowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej