Podejmowanie działalności gospodarczej – premia

Wniosek o przyznanie pomocy

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017) 

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Instr. wyp. wniosku o przyznanie pomocy 3z (od 16.10.2017)

 

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wersja nieedytowalna

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wersja edytowalna

Biznesplan

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan – tabele finansowe 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Info. pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 3z (od 16.10.2017)

Umowa o przyznaniu pomocy

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Umowa o przyznaniu pomocy 3z (od 16.10.2017)-1

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 2 do umowy – wykaz działek 3z (od 16.10.2017)

Wniosek o płatność

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o płatność 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o płatność 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 2 do wniosku o płatność – wykaz faktur 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Inst. wyp. wniosku o płatność 3z (od 16 10 2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 2 do wniosku o płatność – wykaz faktur 3z (od 16.10.2017)

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje typu premie – Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu-1

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Kopia PROW 2014-2020 – 19.2 – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu, informacja po realizacji operacji-2

PROW 2014-2020 – 19.2 – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB IPRO (od 06.06.2018)

PROW 2014-2020 – 19.2 – Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB IPRO-1

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji – Podejmowanie działalności gospodarczej

Stanowisko LGD w sprawie wyboru operacji