Podejmowanie działalności gospodarczej – premia

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna – 2z

Wniosek o Przyznanie pomocy – wersja nieedytowalna – 2z

Generator wniosków – https://wopp-19-2-inne.arimr.gov.pl/login/

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wersja nieedytowalna

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wersja edytowalna

Biznesplan

Biznesplan – wersja edytowalna – 2z

Biznesplan – wersja nieedytowalna – 2z

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 

Umowa o przyznaniu pomocy

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność – wersja edytowalna – 2z

Wniosek o płatność – wersja nieedytowalna – 2z

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje typu premie – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (z 04 05 2017)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – wersja edytowalna

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji – Podejmowanie działalności gospodarczej

Stanowisko LGD w sprawie wyboru operacji