Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” – 09.05.2019r.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” – 12.03.2019r.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” –  12.06.2018r.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” – 17.05.2016r.

Kryteria wyboru grantobiorców.

Kryteria wyboru operacji.

Plan działania

Plan komunikacji 2016 ROK

Plan komunikacji  2017 ROK

Plan komunikacji 2018 ROK

Plan komunikacji 2019 ROK

Procedura oceny i wyboru grantobiorców.

Procedura oceny i wyboru operacji.

Procedura ustalania kryteriów wyboru grantów.

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

UMOWA

ANEKS NR 1

ANEKS NR 2

Opisy stanowisk

Plan szkoleń

Regulamin Pracy Biura

Regulamin Pracy Rady

Harmonogramy naborów:

Harmonogram naboru wniosków 03.10.2019r.

Harmonogram naboru wniosków 11.07.2019r.

Harmonogram naboru wniosków 12.03.2019r.

Harmonogram naboru wniosków 29.05.2018r.

Harmonogram naboru wniosków 05.03.2018r.

Harmonogram naboru wniosków 30.10.2017r.

Harmonogram naborów wniosków 17.08.2016r.

Informację o sposobie wykorzystania środków finansowych:

Funkcjonowanie biura LGD Ziemia Jędrzejowska – GRYF – rok 2016

Funkcjonowanie biura LGD Ziemia Jędrzejowska-GRYF – ROK 2017

Funkcjonowanie biura LGD Ziemia Jędrzejowska – GRYF_2018

Funkcjonowanie biura LGD  – Ziemia Jędrzejowska – GRYF_2019

Sprawozdania merytoryczne i finansowe:

Rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe