Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

Kryteria wyboru grantobiorców.

Kryteria wyboru operacji.

Plan działania.

Plan komunikacji 2016

Plan komunikacji  2017

Procedura oceny i wyboru grantobiorców.

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 .

Procedura ustalania kryteriów wyboru grantów.

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji.

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram naborów wniosków 17.08.2016

Funkcjonowanie Biura LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”