Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” – 04.03.2020r.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” – 09.05.2019r.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” – 12.03.2019r.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” –  12.06.2018r.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” – 17.05.2016r.

Kryteria wyboru grantobiorców.

Kryteria wyboru operacji.

Plan działania

Plan komunikacji 2016 ROK

Plan komunikacji  2017 ROK

Plan komunikacji 2018 ROK

Plan komunikacji 2019 ROK

Plan komunikacji 2020 ROK

Procedura oceny i wyboru grantobiorców.

Procedura oceny i wyboru operacji.

Procedura ustalania kryteriów wyboru grantów.

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

UMOWA

ANEKS NR 1

ANEKS NR 2

ANEKS NR 3

ANEKS NR 4

ANEKS NR 5

ANEKS NR 6

ANEKS NR 7

Opisy stanowisk

Plan szkoleń

Regulamin Pracy Biura

Regulamin Pracy Rady

Harmonogramy naborów:

Harmonogram naboru wniosków 04.08.2020r.

Harmonogram naboru wniosków 04.03.2020r.

Harmonogram naboru wniosków 03.10.2019r.

Harmonogram naboru wniosków 11.07.2019r.

Harmonogram naboru wniosków 12.03.2019r.

Harmonogram naboru wniosków 29.05.2018r.

Harmonogram naboru wniosków 05.03.2018r.

Harmonogram naboru wniosków 30.10.2017r.

Harmonogram naborów wniosków 17.08.2016r.

Informację o sposobie wykorzystania środków finansowych:

Funkcjonowanie biura LGD Ziemia Jędrzejowska – GRYF – rok 2016

Funkcjonowanie biura LGD Ziemia Jędrzejowska-GRYF – ROK 2017

Funkcjonowanie biura LGD Ziemia Jędrzejowska – GRYF_2018

Funkcjonowanie biura LGD  – Ziemia Jędrzejowska – GRYF_2019

Sprawozdania merytoryczne i finansowe:

Rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe