Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

Kryteria wyboru grantobiorców.

Kryteria wyboru operacji.

Plan działania.

Plan komunikacji 2016 ROK

Plan komunikacji  2017 ROK

Plan komunikacji 2018 ROK

Procedura oceny i wyboru grantobiorców.

Procedura oceny i wyboru operacji.

Procedura ustalania kryteriów wyboru grantów.

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

UMOWA

ANEKS NR 1

ANEKS NR 2

Harmonogramy naborów:

Harmonogram naborów wniosków 30.10.2017

Harmonogram naborów wniosków 17.08.2016

Informację o sposobie wykorzystania środków finansowych:

Funkcjonowanie biura LGD Ziemia-Jędrzejowska-GRYF – ROK 2016

Funkcjonowanie biura LGD Ziemia Jędrzejowska-GRYF – ROK 2017

Funkcjonowanie biura LGD Ziemia Jędrzejowska-GRYF – ROK 2018