Komisja Rewizyjna

1. Budziosz Jan – Przewodniczący Komisji

2. Kwiecień Iwona – z-ca przewodniczącego

3. Radecka-Krzystek Jadwiga – członek