Rada Stowarzyszenia

1. Urszula Banaś – przewodnicząca Rady

2. Szczypiór Bożena –  z-ca przewodniczącej Rady

3. Gzyl Zdzisław – sekretarz Rady

4. Maciej Tomczyk – członek

5. Bełdowski Łukasz – członek

6. Dębiński  Mieczysław – członek

7. Jajeśniak Kazimierz – członek

8. Kasprzak Zbigniew – członek

9. Łuszczek Tomasz – członek

10.  Nowak Krzysztof – członek

11.  Piotrowski Mariusz – członek

12.  Soboń Tadeusz – członek

13.  Szwaczka Teresa– członek

14.  Wiekiera Jolanta – członek

15.  Zieliński Grzegorz – członek

 

Regulamin Pracy Rady