Projekty dokumentów

doc Procedura ustalania kryteriów wyboru grantów.
doc Procedura oceny i wyboru grantobiorców.
doc Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji.
doc Procedura oceny i wyboru operacji.
doc cele i wskaźniki